Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Lakenhal - foto Alex Leys

Waarom nog geen fietszone in het centrum en Wuytsbergen-Ekelen ?

De stad wou samen met de zone 30 ook de fietszone in het centrum en Wuytsbergen-Ekelen van kracht laten gaan. Die opdracht was gegund en de planning voor de werken was opgemaakt. Helaas hebben we afgelopen week moeten vernemen dat de aannemer onder juridische bescherming tegen schuldeisers staat.

Hierdoor moet de stad het dossier opnieuw aanbesteden. Het schepencollege kan op dit moment geen uitsluitsel geven over een verdere timing.

Vanaf 3 november zone 30 in stadscentrum

'Een stadscentrum zou een veilige en aangename plek moeten zijn voor alle weggebruikers. Voetgangers, steppers, fietsers, bromfietsers en automobilisten vormen samen het verkeer, en samen maken ze het zo veilig mogelijk. Op vrijdag 3 november breidt het stadsbestuur daarom de zone 30 gevoelig uit. Hiermee neemt het stadsbestuur een belangrijke stap in een 'veilig Herentals' en nodigt alle weggebruikers uit hier samen voor te zorgen.

De zone 30 is van kracht in heel het stadscentrum binnen de Ringlaan, met uitzondering van de Olympiadelaan, Belgiëlaan, Augustijnenlaan en het eerste deel van de Stadspoortstraat en de Lierseweg. De bestaande zone 30 binnen de verschillende woonwijken in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven blijft van kracht.

Het stadsbestuur ondertekende onlangs ook het charter van de coalitie van 30. Het doel van de coalitie van 30 is om samen te werken aan een verkeersveilige stad en een groeiend bewustzijn van het belang van zone 30 daarin.

Werken spoorbrug Herentals

Het voorbije anderhalf jaar is er gewerkt aan de nieuwe spoorbrug over het Albertkanaal. De volgende maanden wordt de omschakeling naar de nieuwe sporen voorbereid. Dit nieuwe traject wordt in november in dienst genomen.

Door deze werkzaamheden zijn er in oktober en november een aantal wijzigingen in het treinaanbod.

  • 22-28 oktober: Treinverkeer enkel op één spoor.
  • 28-29 oktober: Geen treinverkeer wegens doorlopende werkzaamheden.
  • 1-6 november: Geen treinverkeer. Het nieuwe spoor wordt aangesloten en de nieuwe tunnel (met beperkte hoogte) voor voetgangers, fietsers en autoverkeer wordt onder het spoor geschoven.
  • Vanaf 6 november: Terug twee sporen open om Herentals binnen te rijden.
  • 11-12 november: Geen treinverkeer. Voorbereidende werken voor omschakeling spoor A naar nieuwe brug.
  • 18-19 november: Geen treinverkeer wegens doorlopende werkzaamheden. Alle treinverkeer vanaf dan op het nieuwe spoortracé
  • 20-25 november: Enkel perronsporen 1 en 2 ter beschikking, werken aan 3 en 5
  • 25-26 november: Geen treinverkeer wegens doorlopende werkzaamheden.
  • 2-3 december: Werken tijdens de weekendnachten

Deze werken zorgen voor een verhoogde activiteit op de werf inclusief nachtprestaties. De werken brengen ook geluids- en trillingshinder met zich mee. We danken u voor uw begrip en geduld.

Meer info op www.nmbs.be, de NMBS-app en https://www.vlaamsewaterweg.be/spoorbrug-herentals

Stad plaatst 19 IBA's

Het stadsbestuur gaat 19 IBA's installeren op percelen van privépersonen. IBA's zijn individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater. Ze zorgen ervoor dat privépersonen die niet zijn aangesloten op de riolering, toch hun afvalwater kunnen verwerken. Het plaatsen van de IBA's kadert in het opvolgen van het beheerplan voor het stroomgebied van de Schelde en de Maas. De eigenaars van de percelen ontvangen een brief van de stad.

Hemelwater- en droogteplan goedgekeurd

Het schepencollege heeft het hemelwater- en droogteplan voor de stad goedgekeurd. In tijden van klimaatverandering is het belangrijk om ruimte te geven aan water, zowel tijdens zeer intense regenbuien als tijdens langere periodes van droogte. In 2021 gaf de stad daarom de opdracht aan Aquafin om een algemene visie op hemelwater op te maken.

Plannen sportpark Sint-Janneke kunnen opgemaakt worden

De stad wil op het huidige multifunctionele terrein van Sint-Janneke een volledig uitgerust sportpark aanleggen. Het stadsbestuur gunt daarom de opdracht voor de opmaak van de plannen van het sportpark Sint-Janneke aan Spatie uit Leuven. De opdracht bestaat uit de opmaak van een inrichtingsplan en een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Elke donderdag Digipunt in de bib

Elke donderdag van 14.30 tot 16.30 uur kunt u in het Digipunt van de bibliotheek al uw vragen stellen over het gebruik van een computer, smartphone of andere digitale toepassingen. Onze Digihelpers staan klaar om u gratis en geduldig verder te helpen. Een afspraak maken hoeft niet. Iedereen kan met zijn eigen smartphone, laptop of tablet langskomen of gebruik maken van de computers in de bib. Als u een toestel thuis wil gebruiken, vraag dan naar de uitleendienst van laptops.

Lakenhal - foto Alex Leys.

Lakenhal - foto Alex Leys

Deel dit artikel