Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

AC

Ratten vangen zonder gif: eerste resultaten zijn veelbelovend

Sinds half april van dit jaar vangt het stadsbestuur ratten zonder vergif met SmarTrap, een ecologisch en economisch systeem van de Geelse start-up Strygoo. De rattenval wordt vanop afstand met een app gemonitord. Overbodige verplaatsingen door de rattenvangers zijn niet meer nodig.

De val werkt eenvoudig. Eerst worden de plaagdieren met voeder in de rattenval gelokt. Via sensoren ziet de rattenvanger hoe vaak de val bezocht wordt. De rattenvanger activeert, via 'internet of things'-toepassingen, de gemotoriseerde valklep vanop afstand, waarna de dieren in de container met conserveringsalcohol terechtkomen. De software van de val houdt bij hoeveel ratten er gevangen zijn en wanneer de val moet leeggemaakt worden. Hierdoor kan de rattenvanger efficiënt en doelgericht werken en kan de stad data verzamelen over de rattenpopulatie.

De resultaten na een half jaar zijn erg positief. Elf vallen waren de voorbije maanden actief in de Augustijnenlaan, Trosstraat, Dorp, Meivuurstraat, Hoevereveld en Watervoort en vingen samen 229 ratten.

 • Mei: 17 ratten - juni: 46 ratten - juli: 78 ratten - augustus:  63 ratten - september: 25 ratten

Omdat de SmarTrap zonder vergif werkt, leverde dat de stad een besparing op van 8 kilo rattenvergif. Doorvergiftiging naar andere diersoorten, zoals uilen en andere roofvogels, of egels (via slakken), behoren tot het verleden. Dankzij de app bespaart het stadsbestuur bovendien op werkuren en verplaatsingskosten.

Stad werkt aan luchtkwaliteit in de kunstencampus

Sinds begin dit schooljaar hebben de stedelijke academies onderdak gevonden in de nieuwe kunstencampus. Er kwamen al snel opmerkingen van leerkrachten en leerlingen over de ventilatie in de klaslokalen.

Het studiebureau, de aannemer en de stad namen deze opmerkingen zeer ernstig en gingen op zoek naar de oorzaak. Na grondig onderzoek stelde het bouwteam vast dat de ventilatie om verschillende technische redenen niet optimaal functioneerde. Het bouwteam is zich bewust van de problematiek en werkt zo snel als mogelijk aan een oplossing.

Een aantal defecte CO2-meters is onmiddellijk vervangen. Ook staat er een aanpassing van de luchtgroep op het dak op de planning. Dit moet garanderen dat er verse lucht wordt aangezogen. Momenteel wacht het bouwteam op de levering van nieuwe kleppen voor de luchtkanalen.

Die regelen automatisch de hoeveelheid verse lucht in het gebouw. Ondertussen werkt het bouwteam aan een verbeterd communicatiesysteem tussen de CO2-meters en de kleppen. Al deze werken worden in november uitgevoerd. Na de werken evalueert het bouwteam de situatie en doen ze mogelijk nog aanpassingen. Deze aanpassingen gebeuren in overleg met de directie en de leerkrachten van de academie.

De Kunstencampus heeft een BEN-label (Bijna Energie Neutraal). Belangrijke kenmerken van dergelijke gebouwen zijn de maximale inzet op energie-efficiëntie, duurzaamheid, hernieuwbare energie en ventilatie. In concreet gaat het hierbij om gecontroleerde ventilatie met het oog op een gezond binnenklimaat, terwijl warmteverliezen worden geminimaliseerd.

11 november-vieringen in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven

Op 11 november herdenken we Wapenstilstand en de slachtoffers van de twee wereldoorlogen. Er zijn herdenkingen in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven, georganiseerd door de plaatselijke NSB-afdelingen.

Morkhoven

 • 8.30 uur: herdenking in Sint-Niklaaskerk, met woord van een afgevaardigde van het stadsbestuur en kransneerlegging
 • 9.00 uur: herdenking begraafplaats met kransneerlegging slachtoffers Lancaster en oud-strijders
 • 9.30 uur: koffie in sacristie Sint-Niklaaskerk

Noorderwijk

 • 9.45 uur: optocht onder fanfarebegeleiding naar de nieuwe begraafplaats
 • 10.00 uur: kransneerlegging aan de graven van de oud-strijders WOII
 • 10.10 uur: kransneerlegging en saluut aan het monument voor oud-strijders WOI en WOII met Last Post en Belgisch Volkslied.
 • 10.25 uur: kransneerlegging en toespraak aan de Vredesboom
 • 10.35 uur: kransneerlegging op de graven van de oud-strijders WOI
 • 10.50 uur: kransneerlegging aan de gedenksteen achteraan in de Sint-Bavokerk
 • 11 uur: receptie in café Sportwereld

Herentals

 • 10.50 uur: bijeenkomst aan café Beiaard
 • 11.00 uur: Heilige Mis in de Sint-Waldetrudiskerk, gevolgd door een optocht met muzikale begeleiding en jeeps naar het monument op de Molenvest
 • 11.45 uur: kransneerlegging aan het monument van de gesneuvelden op de Molenvest
 • 12.10 uur: bloemenhulde aan het monument van de Boerenkrijg
 • 12.20 uur: receptie in de foyer van ‘t Schaliken

 

Laat van u horen op maandag 6 november

 

Wat denkt u over het vrijetijdsaanbod, communicatie, participatie en toegankelijkheid in onze stad.....  ? Het strategisch atelier vrije tijd werkt volop aan een ambitienota.... U bepaalt mee welke thema's belangrijk zijn en wat we gerealiseerd willen zien in een volgende legislatuur.

Om de mening van zoveel mogelijk verenigingen en inwoners te kennen, organiseren we op maandag 6 november om 19.30 uur in zaal ’t Hof een inspraakmoment. We bespreken er de belangrijkste thema’s uit de bevraging ‘Schepen voor één dag’:

 • Communicatie. Op welke manier bereiken we best inwoners en waar kunnen we verenigingen in ondersteunen?
 • Vrijetijdsaanbod. Is het aanbod voldoende en divers genoeg?
 • Participatie. Hoe wensen verenigingen en inwoners betrokken te worden bij het beleid?
 • Toegankelijkheid. Kunnen specifieke doelgroepen op een laagdrempelige manier deelnemen aan vrije tijd in de stad?
 • Stedelijk ondersteuningsbeleid. Een ruime blik op het subsidiebeleid en de aangeboden infrastructuur.

Iedereen is van harte welkom. Inschrijven hoeft niet. Let wel op: in tegenstelling tot eerdere communicatie organiseert het atelier geen vier inspraakmomenten, maar één. Meer info en de resultaten van de bevraging vindt u op www.pakherentalsaan.be.

Nieuw kunstwerk voor de bib

Gorbanescu Daniela is uit Roemenië. Daniela is als kunstschilder afgestudeerd aan de universiteit in Roemenië. Sinds een tiental jaar woont ze in België, waarvan de laatste jaren in Herentals. Daniela heeft een kunstwerk gemaakt dat vanaf 31 oktober in de bibliotheek hangt. De naam van het schilderij is ‘The Shift’. Kunsttechnisch is het een ‘oil on canvas, mediamix’. Het kunstwerk blijft minstens hangen tot de herinrichting van de bib.

Het schilderij is de afbeelding van een boek waar vlinders uitzwermen. Het symboliseert de kennis die mensen van boeken ontvangen, en die zo een verandering maken in onszelf. Door deze kennis krijgen we vleugels waarmee we in de wereld kunnen rondvliegen. In het kunstwerk is klein snoepgoed als mediamix verwerkt, om de zoetigheid en het plezier te benadrukken van iedereen die boeken leest.

Bent u slachtoffer van discriminatie op de huurmarkt?

Een verhuurder heeft het recht om te kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt. Maar hij mag die keuze niet maken op basis van iemands geslacht, huidskleur, leeftijd, levensbeschouwing of seksuele geaardheid. Dat is verboden.

Heeft u de indruk dat u toch om een van deze redenen geweigerd wordt, dan kunt u van deze discriminatie melding maken bij het Vlaams Mensenrechteninstituut. Deze vrij nieuwe organisatie biedt gratis eerstelijnsbijstand en kan ook bemiddeling opstarten. Als bemiddeling niet tot een resultaat leidt, kan het Vlaams Mensenrechteninstituut met jouw toestemming het dossier aan de geschillenkamer bezorgen.

Meer informatie: www.vlaamsmensenrechteninstituut.be

TEJO zoekt vrijwillige therapeuten

TEJO (Therapeuten voor Jongeren) is een vrijwilligersorganisatie die jongeren tussen 10 en 20 jaar psychologisch begeleidt wanneer ze hun weg niet vinden in de reguliere hulpverlening. Ze werken laagdrempelig en proberen een warm en verbindend contact te maken met de jongeren.

TEJO is op zoek naar vrijwillige begeleiders en therapeuten voor psychisch kwetsbare jongeren. De vrijwilligers krijgen een psychologische basisopleiding en een onkostenvergoeding. 

Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info.kempen.turnhout@tejo.be.

            

AC

Deel dit artikel