Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Lakenhal

Heistraat drie dagen afgesloten voor verkeer

Een aannemer voert in opdracht van Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete natuurinrichtingswerken uit op de Kempense Heuvelrug. Vanaf 20 februari worden een 80-tal bomen geveld aan de Heistraat en in de omgeving van de Toeristentoren. De Heistraat zal daardoor drie dagen afgesloten zijn voor alle verkeer. Fietsers volgen een omleiding langs de Poederleeseweg, Hulzen, Bosbergen en Lichtaartseweg.

Intussen is het Agentschap Natuur en Bos ook begonnen met boswerkzaamheden in en rond de Schoutenheide in Herentals. Daar worden 435 bomen geveld, vooral grove en Corsicaanse dennen. Het is immers de bedoeling om rond het Schoutenheideven een geleidelijke omvorming te krijgen van naaldhout naar loofhout. Door in de bosbestanden naaldbomen weg te halen, komt er meer licht in het bos. Meer licht in het bos zorgt voor natuurlijke verjonging van zomereiken, berken, lijsterbessen en andere inheemse loofbomen. Hierdoor wordt het bos klimaatrobuuster en biodiverser.

Deze werken zullen een drietal weken duren. Het takhout wordt na afloop verchipt en afgevoerd voor de aanmaak van groene energie. Het stamhout wordt geleidelijk afgevoerd naar de houtverwerkende industrie.  Ook deze werken zullen tijdelijk plaatselijk voor hinder zorgen.

Na afloop van de werkzaamheden worden de paden hersteld, zodat wandelaars en fietsers opnieuw overal een vlotte doorgang hebben. Rond het Schoutenheideven en de randen van de paraboolduin streeft ANB overigens naar natte en droge heide. Daarvoor schakelt het Agentschap tussen mei en oktober een schapenkudde in die gespreid over drie periodes de grassen zal opeten en hierdoor heide nieuwe kansen geeft om op te schieten.

 

Wereldtals haalt de wereld naar onze stad

Van 24 februari tot 26 april brengt Wereldtals de wereld naar onze stad. Tijdens deze periode organiseren verenigingen, organisaties en scholen activiteiten rond het thema Noord-Zuid. Zo kunt u, dicht bij huis, kennismaken met andere culturen, gewoonten en gebruiken.

Wereldtals vindt om de twee jaar plaats en is de noemer waaronder alle activiteiten vallen. De pijlers zijn respect, verbondenheid en diversiteit. Zo brengen we de wereld een tijdlang samen in Herentals en kunt u samen met ons op ontdekkingstocht gaan, bijleren en de afstand tussen culturen voelen verkleinen.

Het is een initiatief van Herentals Mondiaal en de dienst gelijke kansen van de stad en gebeurt in samenwerking met verenigingen, organisaties en scholen. De activiteiten gaan van een begeleide theeproeverij over een gratis lesvoormiddag in het Iraans tot een werelddanshappening. Op zaterdag 24 februari opent Wereldtals feestelijk met een kleurrijke en muzikale optocht door de stad en wordt de Wereldtals-vlag gehesen. U vindt de activiteitenkalender en meer informatie op www.wereldtals.be.

 

Vrijwilligers gezocht in strijd tegen Aziatische hoornaar

De verspreiding van de Aziatische hoornaar gaat razendsnel en bedreigt de bijenvolkeren van imkers en wilde solitaire bijen. Als bijenvriendelijke stad gaat Herentals daarom samenwerken met de Imkersvereniging Neteland vzw in de strijd tegen deze invasieve exoot.

Een belangrijke strategie in die strijd is het vangen van de koninginnen die in maart, april, en mei ontwaken uit hun winterslaap. Daarvoor koopt het stadsbestuur 200 selectieve vallen waarin alleen de koninginnen van de Aziatische Hoornaar gevangen worden. De Imkersvereniging verspreidt de lokvallen onder de inwoners die zich hebben aangemeld om te helpen bij de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Aanmelden als vrijwilliger kan op de website van de Imkersvereniging www.imkersneteland.be/voorjaarsval. Door samen te werken met vrijwilligers krijgen we ook meer zicht op de populatie, evolutie en groei van deze soort.

In de zomermaanden gaan de vrijwilligers vervolgens op zoek naar de nesten van Aziatische Hoornaars om ze door de brandweer of een gespecialiseerde firma te laten verdelgen.

Wie trouwens een nest van de Aziatische hoornaar opmerkt, meld dat best meteen via kempen.hulpverleningszone.be. De verdelging door de brandweer is gratis, ook wanneer het nest zich op privéterrein bevindt.

 

Strava Challenge Neteland

Van maandag 4 tot zondag 31 maart dagen de vijf Neteland-gemeenten elkaar uit in de grote Strava-challenge. Met behulp van de Strava-app, die eenvoudig uw loop- en wandelactiviteiten bijhoudt, gaan Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar de sportieve strijd aan.

Het doel? De begeerde titel van de sportiefste gemeente van Neteland. 

Sluit aan bij de Strava-club Herentals Neteland 2024! Stuur een verzoek om lid te worden en vanaf 29 februari wordt uw uitnodiging geaccepteerd. Vergeet niet uw sporthorloge of smartphone te koppelen aan de Strava-app voor automatische registratie.

Let op: als u gaat wandelen, stel dan zeker de activiteit in op hardlopen! Dan tellen deze kilometers ook mee in de Strava-club Herentals Neteland 2024.

De Strava-clubs in elke Neteland-gemeente volgen welke gemeente de meeste kilometers aflegt. De gemeente met de hoogste gemiddelde kilometers per inwoner wint de trofee.

Belangrijk: de behaalde kilometers moeten telkens uiterlijk op elke zondag van de week om 22 uur geüpload zijn. De kilometers die zichtbaar zijn om 22 uur worden gebruikt voor de challenge. De challenge stopt op zondag 31 maart om 22 uur.

Er zijn ook individuele prijzen: de top 3 die het meeste kilometers heeft afgelegd per gemeente, wint een zeer leuke prijs, bovenop eeuwige roem.

 

Veilig stappen en trappen voor volwassenen en fietslessen voor kinderen

Het verkeerseducatief centrum organiseert ook dit jaar enkele extra activiteiten naast de dagelijkse werking op het verkeerspark. Zo staat er op dinsdag 19 maart een infosessie ‘veilig stappen en trappen’ voor volwassenen op de kalender. Tussen 19 en 21 uur frist u uw kennis van de verkeersregels op, leert u verkeerssituaties analyseren en krijgt u praktische tips.

Kinderen uit de derde kleuterklas of ouder kunnen dan weer leren fietsen tijdens de tweedaagse fietslessen op 8 en 9 april, 22 en 29 mei of 29 juli en 2 augustus.

Inschrijven kan met een mail naar pz.neteland.vec@police.belgium.eu of via de website politie.be/neteland.

 

Algemeen visverbod in de jachthaven vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2024 geldt ook in de jachthaven artikel 148 van de politiecodex. Dat bepaalt dat het verboden is te vissen zonder voorafgaandelijke vergunning van de burgemeester of zijn gemachtigde in de door het gemeentebestuur beheerde vijvers van de openbare ruimte. Nu vermeldt de politiecodex onder artikel 149 nog een apart visreglement voor de jachthaven, maar dat artikel wordt geschrapt. Het bestuur hoopt met dit verbod een einde te maken aan de onenigheid tussen vissers en booteigenaars. De maatregel past ook in de plannen van het bestuur om deze zone uit te bouwen tot een toeristische trekpleister.

 

Wijzigingen EPC-labelpremie uitgesteld

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de EPC-labelpremie pas op 1 januari 2025 geïntegreerd worden in de Mijn VerbouwPremie. Aanvragen zullen dan niet langer via Fluvius verlopen, maar digitaal via het Vlaamse aanvraagformulier. De verhoogde bedragen zijn vanaf dan van toepassing voor aanvragers uit de laagste inkomenscategorie. Nu is dat alleen voor beschermde afnemers.

Bent u geen beschermd afnemer, maar behoort u wel tot de laagste inkomenscategorie? Dan vraagt u de EPC-labelpremie best pas aan in 2025. Op hetzelfde moment is voorzien dat extra verhogingen worden toegekend wanneer u ook een ventilatiesysteem plaatst.

Heeft u vragen over deze of andere premies, of wil u hulp bij het aanvragen van premies? Maak een afspraak bij het woon- en energieloket op 014-28 50 50 of kijk op www.duurzaamwonen.be/herentals.

 

Aanvullende premie voor investeringen in gemeenschappelijke delen van appartementen

Vanaf nu is het voor verenigingen van mede-eigenaars (VME’s), syndici en andere investeerders mogelijk een aanvraag in te dienen voor een premie voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, waarvoor eigenaar-bewoners vervolgens een aanvullende premie kunnen aanvragen.

Een aanvullende Mijn VerbouwPremie is voor eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie of verhuurders aan een woonmaatschappij. Deze aanvullende premie helpt hen bij de financiering van hun aandeel in de kosten voor investeringen in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Welke werken hiervoor in aanmerking komen en hoe u de premie kan aanvragen, leest u op www.duurzaamwonen.be/mijn-verbouwpremie-voor-appartementen-en-appartementsgebouwen

Wilt u hulp bij het aanvragen van deze of andere premies of leningen? Maak dan een afspraak bij het woon- en energieloket op tel. 014 28 50 50 of via www.duurzaamwonen.be/contactFoto Alex Leys / NNieuws.

Lakenhal

Deel dit artikel