Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Belforttoren Lakenhal

Buurtinformatienetwerk voor centrum Herentals

De burgemeester, de korpschef van Lokale Politie Neteland en de zes coördinatoren van het nieuwe buurtinformatiewerk (BIN) in het centrum van Herentals hebben op donderdag 29 februari het charter ondertekend voor het nieuwe BIN.

Met dit dertiende BIN heeft Herentals nu twee BIN’s voor handelaars en elf voor particuliere inwoners. Het nieuwe BIN is er immers gekomen op initiatief van de bewoners van het centrum. Om te voorkomen dat er straten uit de boot zouden vallen, hebben deze keer het stadsbestuur en de politiezone wel zelf de straten gekozen die deel uitmaken van deze BIN. Met maar liefst 91 straten gaan 6 geëngageerde coördinatoren aan de slag. De coördinatoren staan in voor de organisatie en opvolging van de dagelijkse werking. Ze beheren de ledenlijst en zijn het aanspreekpunt binnen het netwerk voor de politie en het stadsbestuur. Inwoners kunnen bij hen terecht met vragen over de werking of om lid te worden.

Politiezone Neteland telt sinds 1 maart 44 buurtinformatienetwerken met meer den 5.200 leden. Een buurtinformatiewerk is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen inwoners, de politie en het lokaal bestuur. Dit project van burgerparticipatie toont dat de inwoners van Herentals (en heel de politiezone) geëngageerd zijn en zich graag willen inzetten voor de veiligheid van hun eigen werk- en woonomgeving. Communicatie, participatie en preventie staan in dit project voorop.

Op de website van de politiezone Neteland politie.be/Neteland kunnen inwoners via het tabblad ‘Buurtinformatienetwerk’ onder ‘Vragen’ nakijken tot welk BIN ze behoren. Daar vinden ze meteen ook de contactgegevens van de coördinatoren. Wie nog geen lid is, kan zich via zijn coördinator aansluiten. Inschrijven kan ook met het online formulier op politie.be/Neteland.

Stedelijke werkplaats schakelt jobstudenten in

Deze zomer kunnen in de stedelijke werkplaats enkele jobstudenten aan de slag. Studenten van 16 jaar of ouder kunnen zich tot en met 1 april 2024 kandidaat stellen met een mail naar personeelsdienst@herentals.be. Vermeld zeker uw contactgegevens en de momenten waarop u tijdens de zomervakantie van 2024 beschikbaar bent. Voeg bij de mail ook een cv, waarin u ons wat meer over uzelf vertelt: studies, hobby’s, interesses, … De sollicitatiegesprekken hebben plaats op 11 april 2024.

Van 11 tot 21 maart niet parkeren op noordzijde Grote Markt, vrijdagmarkten gaan gewoon door

Een aannemer vervangt van 11 tot 21 maart de ontbrekende kasseien op de noordzijde van de Grote Markt. Er geldt daar dan een algemeen parkeerverbod. Het doorgaand verkeer ondervindt geen hinder.

De werkzaamheden starten al na de vrijdagmarkt van 8 maart, om 14 uur. Dan blijft een deel van de noordzijde van de Grote Markt afgesloten met dranghekken. Vanaf maandag 11 maart is de hele noordzijde afgesloten. Tegen de markt van 22 maart moeten de voegen rond de nieuwe kasseien uitgehard zijn en is de noordzijde van de Grote Markt weer beschikbaar.

De vrijdagmarkt op 15 maart gaat gewoon door; de kramen die normaal op de Grote Markt staan, verhuizen eenmalig naar de Augustijnenlaan.

Nieuwe struikelstenen in het najaar

Struikelstenen zijn betonnen straatsteentjes met aan de bovenkant een dunne metalen plaatje. De stenen herdenken slachtoffers van het nazisme en worden geplaatst op de stoep waar het slachtoffer woonde. Op het plaatje staan de naam, het geboortejaar, de datum van wegvoering, de datum van overlijden en de naam van het kamp waar het slachtoffer overleden is of de plaats waar het slachtoffer gefusilleerd is.

Het stadsbestuur heeft al eerder drie struikelstenen geplaatst. Er zijn nog negen andere personen gekend voor wie een struikelsteen kan geplaatst worden. Het archiefonderzoek naar deze slachtoffers is volop bezig en gebeurt in samenwerking met de vaderlandslievende verenigingen. De stad verwacht om tegen de herfst van dit jaar deze overige negen struikelstenen samen met de Nationale Strijdersbond en de vaderlandslievende verenigingen te kunnen inhuldigen. De negen nieuwe struikelstenen komen in de Hikstraat, Poederleeseweg, Poel, Lichtaartseweg, Kerkstraat, Haanheuvel, Zavelstraat en Begijnenstraat.

Weg- en rioleringswerkzaamheden Watervoort lopen vertraging op

Door de aanhoudende slechte weersomstandigheden heeft de heraanleg van de riolering en van de weg in Watervoort op dit moment al meer dan 40 werkdagen achterstand. Het voorziene einde van de werkzaamheden in april zal daardoor helaas niet gehaald worden.

Het stadsbestuur is er zich van bewust dat deze vertraging veel ongemak met zich meebrengt, in de eerste plaats voor de bewoners van Watervoort, Fermerijstraat, Noord-Dauwenland en Hulzen. Bovendien is de omleiding langs de smalle landbouwwegen momenteel ook verre van ideaal. Het stadsbestuur stelt daarom alles in het werk om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk te voltooien en de situatie te verbeteren.

Wie vragen of opmerkingen heeft over de werken in Watervoort, kan terecht bij de technische dienst van de stad: technische.dienst@herentals.be, 014-28 50 50.

Infoavond over slaap

Lokaal dienstencentrum Convent2 en het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Kempen organiseren een infoavond over slaap. Wat is normale slaap? Wanneer wordt het een probleem? Wat is goede slaaphygiëne? Waar kan ik op letten om beter te slapen? U krijgt de antwoorden op maandag 11 maart, om 18.30 uur, in de cafetaria van lokaal dienstencentrum Convent2 (Augustijnenlaan 26/1, Herentals). De infoavond is gratis; wel graag inschrijven via dienstencentrum@herentals.be of 014-25 20 00.

Racisme raakt

Ook de Kempen wordt steeds vaker opgeschrikt door racistische incidenten. Discriminatie op basis van ras of kleur is helaas een groeiend probleem. Avansa Kempen organiseert daarom samen met het stadsbestuur dialoogtafels over racisme. Aan een dialoogtafel gaan 8 tot 10 mensen onder leiding van een moderator met elkaar in gesprek over een thema. Door actief te luisteren naar anderen en open te staan voor een andere kijk, kom je gezamenlijk tot nieuwe inzichten.
 

Op zaterdag 23 maart (van 14 uur tot 16.30 uur) en op zondag 24 maart (van 10 uur tot 12.30 uur) delen nieuwe Herentalsenaren die zelf het slachtoffer zijn van racisme hun verhalen en geven u een inkijk in hoe zij dit ervaren. Kom luisteren naar hun verhalen, ervaar hoe zij hiermee geconfronteerd worden of ermee omgaan en grijp de kans om in gesprek te gaan. Ontdek waar u het verschil kan maken.

De dialoogtafels zijn gratis en vinden plaats in het stadsarchief op de Kunstencampus (Molenvest 19). Muziek en woord, een drankje en een knabbeltje helpen het ijs te breken en zorgen wellicht voor een unieke ervaring. Schrijf wel vooraf in op www.avansa-kempen.be/racisme-raakt, met een mailtje naar tine.delaet@avansa.be of via Whatsapp naar Tine 0489-05 23 92.

Jeugdkampen in de paasvakantie

Kleuters, kinderen en jongeren kunnen in de paasvakantie deelnemen aan verschillende kampen. Deze kampen bevatten een waaier aan activiteiten zoals sporten, bewegen, knutselen of koken, maar focussen altijd op een genre en thema. De kampen worden aangevuld met losse activiteiten, workshops en uitstappen. Zo is er voor elk wat wils!

De inschrijvingen starten op maandag 11 maart, om 18 uur en lopen tot 27 maart. U kunt uw kind inschrijven of meer informatie vinden via www.herentals.be/kampen.

Stadsapp toont de weg naar de sportclubs

De Stadsapp wordt binnenkort opnieuw een stukje rijker. Dankzij een samenwerking met Sport Vlaanderen verschijnt vanaf 5 maart een rechtstreekse ingang op de homepagina van de app naar “Sport in uw buurt”. Daar vindt u extra vlot de weg naar de Herentalse sportclubs. Zoeken kan eenvoudig op basis van een sporttak om zo de sportclubs en sportplaatsen in de buurt te vinden. Ook alle contact-, route- en andere detailgegevens van de geselecteerde sportclub of -plaats zijn direct beschikbaar.

Via de Stadsapp kunt u uw dossiers opvolgen, e-documenten ontvangen, attesten aanvragen en nieuws volgen. In de stadsapp steken daar nog de mogelijkheden bij om afspraken te maken en tickets te kopen. Heeft u de Stadsapp nog niet geïnstalleerd op uw smartphone? Download de app op www.herentals.be/stadsapp.

Ondernemers: vraag uw subsidies en vergunningen nu aan via e-loketondernemers.be

Herentals is nu aangesloten op het e-loket voor ondernemers. Via dit overkoepelend online platform van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen,  kunnen ondernemers of derden in naam van de onderneming subsidies, vergunningen, erkenningen, … over Vlaamse en lokale overheden heen, aanvragen en opvolgen. U vindt er ook de publieke gegevens van uw onderneming en kan uw e-Box Enterprise raadplegen.

Voor Herentals kan u nu de volgende vergunningen aanvragen via e-loketondernemers.be:

 • aangifte belasting op reclameconstructies
 • ambulante handel buiten openbare markt
 • deelname geschenkbon
 • inname openbaar domein
 • parkeerkaart thuiszorg
 • reizende drankgelegenheid
 • signalisatievergunning
 • standplaats circus
 • subsidie AED-toestel
 • standplaats wekelijkse openbare markt
 • terrasvergunning
 • uitbatingsvergunning horecazaak
 • uitbatingsvergunning nachtwinkel – phoneshop
 • uitbatingsvergunning voor specifieke sectoren
 • uitstallen van koopwaar of andere voorwerpen
 • vergunning occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter
 • vergunningen evenement
 • terrasvergunning
 • vergunningen evenement
 • vergunningen nachtwinkel - phoneshop

Bent u als zaakvoerder of bestuurder gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), dan kan u onmiddellijk eenvoudig en veilig aanmelden via Itsme, eID of andere digitale sleutels.

Wilt u dat een boekhouder, personeelslid of andere derde aanvragen kan indienen en/of opvolgen in naam van uw onderneming(en), dan moet u hen eerst gebruikersrechten toekennen in naam van uw onderneming. 

Eens aangemeld kan u het aanbod raadplegen en een aanvraag starten. U wordt op een transparante en uniforme manier doorverwezen naar de aanvraagprocedure van de deelnemende partner. De partner blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de dossiers.

E-loketondernemers.be wordt steeds verder aangevuld met nieuwe producten en streeft ernaar om in één overzicht de status van al uw aangevraagde dossiers weer te geven.

Netwerkmeeting voor bedrijven over veilig fietsen naar het werk in Neteland

Heel wat werknemers komen met de (elektrische) fiets of speedpedelec naar het werk of fietsen in hun vrije tijd. Een slimme, duurzame keuze! Maar fietsers zijn ook kwetsbaar en het drukke, complexe verkeer zorgt dagelijks voor risico’s. Zet u als ondernemer mee uw schouders onder extra verkeersveiligheid voor uw fietsende werknemer?

Op 26 april organiseert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, samen met Neteland, Provincie Antwerpen en Voka Mechelen - Kempen, een netwerkmeeting voor bedrijven over Veilig fietsen naar het werk in Neteland. Welke acties onderneemt Neteland, het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Olen, Grobbendonk, Herentals, Herenthout en Vorselaar, als het over de fiets gaat? Hoe kan u uw fietsende werknemers ondersteunen?

Laat u informeren en inspireren tijdens de Netwerkmeeting. Schrijf in via www.safe2workmeeting.be en kom inspiratie opdoen voor een veilig fietsbeleid. De VSV en partners verwelkomen u graag in GroupDC in Grobbendonk met een veelzijdig programma. Naast enkele boeiende presentaties, is er ook ruimte voor bespreking tijdens thematafels en een praktisch gedeelte, want wie wil, kan deelnemen aan een fietsworkshop van de VSV. Afsluiten doet u met een boeiende netwerklunch waar u kan napraten met de sprekers en andere deelnemers.

Mijn Verbouwlening gaat digitaal aan 2,75%

Mijn VerbouwLening is een initiatief van de Vlaamse Overheid, waarmee u renovatiewerken kan financieren. Naast isolatiewerken, kan u ook lenen voor het plaatsen van een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, binnenrenovatie of het veilig maken van de elektriciteit.

U kan maximaal 60.000 euro lenen aan de hand van goedgekeurde offertes. De looptijd van de lening is maximaal 25 jaar. Er zijn geen dossierkosten, maar opgelet, geld lenen kost ook geld: de rentevoet werd aangepast naar 2,75 %.

Sinds 1 februari is het niet meer mogelijk om de kredietaanvraag in te dienen via de post. Voortaan moet u de aanvraag doen via het online loket van Vlaanderen.

Wilt u Mijn VerbouwPremie combineren met Mijn VerbouwLening? Duid dan bij de aanvraag van Mijn VerbouwPremie aan dat u voor de investering een Mijn VerbouwLening heeft aangevraagd. De premie zal dan aangewend worden als vervroegde afbetaling van uw Mijn VerbouwLening.

Het woon- en energieloket kan u helpen met zowel uw aanvraag voor een Mijn VerbouwLening als voor het indienen van uw Mijn VerbouwPremies. Maak een afspraak op www.herentals.be/mijn-verbouwlening of 014-28 50 50.

Meer inlichtingen op www.duurzaamwonen.be/mijnverbouwlening of 014-53 53 00.

Foto Belforttoren Lakenhal - foto Alex Leys / NNieuws.

Belforttoren Lakenhal

Deel dit artikel