Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwtjes schepencollege Herentals

Lakenhal

Twee percelen aan Mereldreef en Bornstraat kunnen verkaveld worden

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de verkaveling van twee bouwpercelen aan de Mereldreef en twee aan de Bornstraat goedgekeurd. De plannen voor deze verkavelingen zijn niet nieuw en lagen ook in het verleden al op de tafel van het schepencollege. Dat heeft nu vanuit een goed financieel vaderschap beslist om de percelen in kwestie wel te verkavelen en daarmee de wijk af te werken. Het stelt ook een einde aan het illegaal gebruik van het perceel aan de Mereldreef als stortplaats voor groenafval.

De percelen die nu verkaveld worden, zijn eigendom van de stad en liggen in woongebied. De wijk bestaat uit ruime, groene percelen en zal door het verkavelen van de vier kleinere percelen zijn groene karakter niet verliezen.

Niet alleen wordt elke boom die wordt geveld, dubbel gecompenseerd op een andere plaats op het grondgebied van Herentals, de verkavelingsvoorschriften schrijven ook voor dat in elke tuin hoogstammige volgroeide bomen voor een kruinbedekking van minstens 30 % van de hele kavel moeten zorgen.

Bovendien is de wijk gelegen naast een veel groter, aaneengesloten bosgebied met een veel grotere ecologische waarde, dat overigens in de toekomst gevrijwaard wordt door het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vallei Aa en Kleine Nete. In die context werd trouwens een aanzienlijke hoeveelheid woongebied, woonuitbreidingsgebied en recreatiegebied in eigendom van de stad omgezet naar bosgebied (of een andere groene bestemming).

Om de twee percelen aan de Bornstraat bereikbaar te maken voor de bewoners, zal daar over een afstand van 80 meter tweerichtingsverkeer mogelijk zijn. De doorgang naar de Vorselaarsebaan blijft echter afgesloten, waardoor de impact van deze verkeersaanpassing zeer gering zal zijn.

 

Landschapswerken op de Kempense Heuvelrug bijna voltooid

In een breed partnerschap werkt stad Herentals samen met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Bosgroep Kempen Noord, Natuurpunt, het Agentschap Natuur en Bos, de Brink en de Provincie Antwerpen op de Kempense Heuvelrug aan landschapsherstel en het verbeteren van het recreatieve aanbod. 

De landschapswerken in rond de Toeristentoren zijn momenteel zo goed als afgerond. Het doel van de werken was drieledig: het gedeeltelijk herstel van het duinenlandschap, een beter recreatief onthaal en een uitbreiding van het aanbod voor kinderen.

Zo vlak na de plagwerken ziet het er misschien wat kaal uit, maar licht en ruimte zijn de eerste stap om het oorspronkelijke duinenlandschap op een aantal plaatsen weer zichtbaar te maken. Door het plaggen krijgen de zaden in de ondergrond weer de kans om te ontkiemen. Nu is het wachten op het herstel van struikheide, open graslanden en korstmossen, die vóór de grootschalige aanplanting van naaldbossen op de hele Heuvelrug te zien waren.

Dunning in het monotone naaldbos zorgt ervoor dat een natuurlijk herstel naar een gemengd loofbos weer meer kans krijgt. We verwachten nu jonge zaailingen van zomereik,  lijsterbes en berk. Die verscheidenheid is goed voor de biodiversiteit in het algemeen, maar zorgt er ook voor dat regenwater beter wordt vastgehouden hoger op de heuvel.

Eens de vegetatie begint te groeien, vinden ook meer dieren hun weg naar hier. De nieuwe lichtrijke corridors langs de hoofdpaden verbinden nu de bestaande en de nieuwe open plekken, waardoor de dieren op wandel kunnen in een groter gebied. Hierdoor breidt het leefgebied van boomleeuwerik, nachtzwaluw, bruine eikenpage en heivlinder, om er maar enkele te noemen, verder uit.

Door het creëren van open plekken in het dichte dennenbos is ook de Toeristentoren weer van ver te zien. Want niet alleen planten en dieren, maar ook mensen profiteren van de werken. Het gebied is namelijk omgevormd tot struinnatuur. Dat betekent dat wandelaars hier van het pad mogen, zolang dat niet ten koste gaat van de natuur. De zandvlakten en glooiingen van de Kempense Heuvelrug zijn ideaal voor een namiddag stevig ravotten. In het gebied van de struinnatuur kunnen jong en oud naar hartenlust kampen maken, in bomen klimmen en zandkastelen bouwen. Het is hiervoor nog wel wachten tot 2025, wanneer de natuur de kans heeft gekregen zich te herstellen. Moutainbikers, trailrunners, ruiters en fietsers blijven in elk geval te allen tijde op de aangeduide routes. Fauna en flora in deze nieuwe open plekken zijn bijzonder gevoelig voor erosie en het verstoren door actievere vormen van recreatie, zoals fietsen. Honden blijven altijd aan de leiband. Gemotoriseerd verkeer is verboden in het hele gebied.

In het najaar volgen de ontharding en heraanleg van de Heistraat. Die zullen ervoor zorgen dat het water en zand die van de Heuvelrug naar beneden stromen maximaal vastgehouden worden en niet meer afstromen richting de spoorweg.

In het najaar staat ook het herstel van de dode beukensectie op de kruisdreef naar de Heilige Kruiskapel gepland.

Aanvullend trachten de partners nu en in de toekomst te werken aan het bestaande netwerk van wandel- en fietspaden. We streven naar zoveel mogelijk gescheiden en dus conflictvrije routes middenin en tegelijk met respect voor het landschap.

 

Herentals opent register voor sterrenkindjes

Om de ouders van een sterrenkindje een hart onder de riem te steken, heeft het stadsbestuur een symbolisch sterrenregister geopend. Ouders die hun kindje voor de geboorte verliezen, kunnen hun kindje laten registreren in dit register. Ze ontvangen een akte en een lintje dat ze in de sterretjesboom op één van de begraafplaatsen kunnen hangen.

De registratie kan online gebeuren op www.herentals.be/sterrenregister of bij de dienst burgerzaken in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30, Herentals). Maak hiervoor een afspraak (014-28 50 50). Bij een online aangifte bezorgen we de symbolische akte en het lintje per post.

De begraafplaatsen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven hebben nu ook een sterretjesweide voor kindjes die tijdens de zwangerschap overleden zijn. Op elke sterretjesweide staat een sterretjesboom. Ouders van een sterrenkindje mogen in de sterretjesboom een lintje hangen. Dat lintje krijgen ze van het stadsbestuur en mogen ze zelf versieren.

 

Publieke raadpleging start- en procesnota RUP 'Sportpark Sint-Janneke'

Het stadsbestuur wil de sportsite van Sint-Janneke vernieuwen. De site moet de thuisbasis worden voor een aantal sportclubs, maar ook een plek met meerwaarde voor de buurt, met ruimte voor zachte recreatie en ontmoeting. De site wordt ook zodanig aangelegd dat de effecten van de klimaatverandering ter plaatse opgevangen kunnen worden.

Het stadsbestuur organiseert van 1 mei tot 30 juni 2024 een publieke raadpleging over de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sportpark Sint-Janneke. Tijdens deze periode kunnen de start- en procesnota geraadpleegd worden op www.herentals.be/rup-sint-janneke. Ze liggen ook ter inzage bij het stadsloket in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30, Herentals).

Op 29 mei worden de eerste ontwerpvoorstellen voor de site en de startnota van het RUP toegelicht tijdens een infomoment. U krijgt dan  de gelegenheid om te reageren op het plan. Het infomoment vindt plaats in de loges van VC Herentals (Herenthoutseweg 118, Herentals), van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Eventuele reacties op de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Sportpark Sint-Janneke kunnen tot en met 30 juni 2024 ingediend worden:  - met een e-mail gericht aan info@herentals.be; - met een brief gericht aan College van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals; - door afgifte tegen ontvangstbevestiging aan het stadsloket, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.

 

Herentals huldigt Sanne Cant voor 15e Belgische veldrittitel

Op 13 januari werd Sanne Cant voor de vijftiende keer Belgisch kampioen veldrijden. Het stadsbestuur huldigt haar voor die geweldige prestatie op woensdag 15 mei, om 19 uur, in café Welkom in Noorderwijk, in het bijzijn van familie en vrienden.

 

Herentals brengt relikwie van Sint-Waldetrudis naar Processie van de Gouden Koets in Bergen

Om de vier jaar trekt de Processie van de Gouden Koets door de straten van Bergen in Henegouwen. De Herentalse Sint-Sebastiaansgilde draagt in die processie het relikwie van Sint-Waldetrudis, dat zich in zich in de Herentalse Sint-Waldetrudiskerk bevindt. Onze Sint-Waldetrudiskerk dankt immers haar naam aan het kapittel van de kanunnikessen in Bergen. Herentals was vóór 1209 een exclusief bezit van die geloofsgemeenschap.

Het meedragen van het relikwie van Sint-Waldetrudis tijdens de Processie van de Gouden Koets in Bergen is een mooie traditie die het stadsbestuur graag in ere houdt. Daarom zorgt het stadsbestuur voor het vervoer van het relikwie naar Bergen. De processie heeft dit jaar plaats op 26 mei.

 

Nieuwe vacatures bij het stadsbestuur

Woonzorgcentrum Sint-Anna heeft vacatures voor verpleeg- en zorgkundigen en een ergotherapeut. Bekijk de uitgebreide beschrijving van deze boeiende jobs op www.herentals.be/vacatures.

 

Neem deel aan Maai Mei Niet

Onze stad neemt dit jaar weer deel aan de campagne Maai Mei Niet. Zo laten we onze grasperken een maand lang groeien.

Ook uw voortuin kan bijdragen aan de biodiversiteit. Door minder te maaien, krijgen we in onze tuinen meer bloemen en dus ook meer bestuivers, zoals hommels, bijen en vlinders. Ook zorgt dat voor een betere waterinfiltratie bij droogte, wat onze groenpercelen beter wapent tegen de klimaatverandering.

Neem ook deel en laat een maand lang het gras van uw tuin staan. Laat weten dat u meedoet en registreer uw tuin op www.maaimeiniet.be. Post zeker ook een mooie foto van uw tuin op uw sociale media met de hashtag #maaimeiniet.

 

Aangepaste verkeerssituaties

Op woensdag 8 mei is het Apérotime op het kerkplein aan de Sint-Waldedrudiskerk.

Er is een stilstaan- en parkeerverbod op het parkeerterrein van de Sint-Waldetrudiskerk van woensdag 8 mei om 7 uur tot donderdag 9 mei om 4 uur.

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Kerkstraat van woensdag 8 mei om 17 uur tot donderdagmorgen 9 mei om 1 uur.                                                                                                                                                                 

Lakenhal

Deel dit artikel