[pic=659_1291721896.JPG][b]Kerstboomverbranding op Krakelaarsveld[/b]De KWB Sint-Jan organiseert op zaterdag 8 januari 2011 een kerstboomverbranding op de hoek van Krakelaarsveld en Veldhoven. De opbrengst van deze kerstboomverbranding gaat naar een goed doel. De stad ondersteunt de organisatie en levert vuurkorven en nadarhekken. [b]Kerststal in Kolveniersstraat[/b]De buurtbewoners van de Kolveniersstraat plaatsen ook dit jaar een kerststal op het Kolvenierspleintje. De kerststal is open tussen 17 en 31 december.[b]Negentiende Historisch Jaarboek[/b]Op zaterdag 18 december stelt de Herentalse Geschiedkundige Kring in kasteel Le Paige zijn nieuwe Historisch Jaarboek voor. Het boek bevat onder meer bijdragen over het ontstaan van Herentals in 1209, over Het Laatste Oordeel, een schilderij van Ambrosius Francken (1609-1610) en over een pedofiele kluizenaar op Kruisberg. Jef Van Den Bosch sluit het Jaarboek traditioneel af met een bijdrage over het Herentals dialect.[b]Nieuwe stedelijke wegwijsgids in de maak[/b]Het stadsbestuur werkt aan een nieuwe informatiegids die de inwoners wegwijs maakt doorheen de verschillende diensten die het stadsbestuur aanbiedt . De gids stelt het schepencollege en de gemeenteraad voor en beschrijft onder meer de bevoegdheden en de organisatie van het stadsbestuur. De nieuwe wegwijsgids moet in de loop van januari in alle Herentalse brievenbussen zitten.[b]JCI verdeelt winst theaterwandeling onder verenigingen[/b]De theaterwandeling die JCI Gheel-en-Thals organiseerde in het kader van 800 jaar Herentals was een enorm succes en leverde een winst op van 4.000 euro. Dit bedrag zal verdeeld worden onder de verenigingen die meewerkten aan de theaterwandeling. Om het geld te verdienen, moeten de verenigingen deelnemen aan de wedstrijd Herentals Groeit. JCI Gheel-en-Thals licht de wedstrijd toe tijdens een persconferentie op vrijdag 28 januari in de Lakenhal.[b]Stad erkent Evangelische jongeren als Herentals jeugdwerkinitiatief[/b]De Evangelische jongeren is een vereniging die zich richt op jongeren die na het vormsel willen blijven samenkomen. Ongeacht de religieuze inslag van de vereniging, is de werking voor iedereen toegankelijk. Na positief advies van de jeugdraad en de jeugddienst beslist het college om de Evangelische jongeren te erkennen als Herentals jeugdwerkinitiatief. De vereniging kan vanaf volgend jaar een subsidieaanvraag indienen.[b]Grabbelen tijdens de kerstvakantie[/b]Van 27 december tot 7 januari kunnen Grabbelpaskinderen twee weken lang genieten van toffe Grabbelpasactiviteiten. De ene week maken de kinderen kennis met andere culturen, de andere week dompelen we ons onder in natuurmaterialen en natuurelementen. Kinderen die al een Grabbelpas hebben, krijgen alle info over de activiteiten per mail of per post. Voor alle anderen is deze info in de loop van december te vinden op de site van de jeugddienst. De inschrijvingen beginnen op zaterdag 18 december van 10 tot 12 uur bij de jeugddienst. Telefonisch of per e-mail inschrijven kan vanaf maandag 20 december. Houd er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn. Tijdig inschrijven is dus de boodschap! De Grabbelpas is te koop bij de jeugddienst in het Stadspark. De pas kost vier euro en is nog geldig voor deze kerstvakantie. Vanaf de krokusvakantie 2011 start een nieuw Grabbelpasjaar.[b]Stad helpt mensen in armoede deelnemen aan vrijetijdsaanbod[/b]Het stadsbestuur verleent subsidies aan organisaties die mensen die in armoede leven, helpen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Het gaat om culturele en sportieve activiteiten en activiteiten voor jongeren. Vzw De Fakkel organiseerde in 2010 zeven activiteiten en ontvangt hiervoor een subsidie van 951,60 euro. Buurtcontactpunt De Klink ontvangt 786,08 euro voor de organisatie van twee uitstappen.