Nieuw asfalt voor fietspaden Oevelse dreef en Fietsostrade Herentals-Aarschot : Begin november starten op meerdere plaatsen in Westerlo wegenwerken. Daarbij krijgt de verbetering van fietspaden voorrang. Aannemer Hoogmartens start (vermoedelijk direct na de herfstvakantie) met het vernieuwen van de asfaltlaag van het fietspad op de oude spoorwegbedding tussen Herentals en Hulshout (3 kilometer). Direct daarna is het fietspad in de Oevelse dreef naast de abdij van Tongerlo (1,5 kilometer) aan de beurt.

In november en na de winter staan nog heel wat andere straten op het programma. Het gaat voornamelijk over het herstellen van versleten betonvakken en het vernieuwen van asfaltlagen.

In Gooreinde, Overwijs, Zoerleberg, de Schoolstraat en de Schuurveldstraat komen ook fietssuggestiestroken.

Halloween op dinsdag 31 oktober

Op dinsdag 31 oktober is het centrum van Westerlo het rijk van pompoenen, vleermuizen, spoken en andere griezels. Het is dan Halloween. Tussen 14 en 18 uur zijn er in de tuin van Toerisme Westerlo in de Sint-Lambertusstraat naast de kerk gratis workshops.

Kinderen kunnen er halloweendecoraties maken, onder andere met eigen pompoenen. Vanaf 18.30 uur kan je er het griezelparcours en het spookhuis verkennen! Ook op de Grote Markt is er 's avonds griezelige animatie. De winkels delen lichtgevende ballonnen uit en Shake geeft een dansoptreden.

Zwembad gesloten op dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november

Op dinsdag 31 oktober is Zwembad De Beeltjens gesloten voor dringende onderhoudswerken. Op woensdag 1 november is het zwembad ook gesloten, dan is het Allerheiligen. De openingsuren op de andere dagen van de herfstvakantie vind je op www.westerlo.be.

Klimaatneutraal tegen 2020? Op de goede weg

Klimaatneutrale organisatie 2020 is een ambitieuze campagne van de provincie Antwerpen waaraan Westerlo sinds 2011 meedoet. Op die manier willen we ons engageren om ten laatste in 2020 evenveel broeikasgassen (koolstofdioxide, methaan en lachgas) op te nemen als we uitstoten.

In het broeikasgasrapport berekent men hoeveel broeikasgassen er uitgestoten en opgenomen worden door de activiteiten van de gemeente en het OCMW. Voor de uitstoot denk je daarbij aan bijvoorbeeld stookinstallaties, woon-werkverkeer, elektriciteit en openbare verlichting, voor de opname bijvoorbeeld aan de hoeveelheid bossen, bomen en hagen.

Tussen 2013 en 2015 nam de uitstoot met 3,5 % af, terwijl de opname gelijk bleef. We zijn dus op de goede weg, maar er blijft nog een heel eind te gaan! Vooral door de aanpassing van openbare verlichting en door meer gebruik te maken van hernieuwbare energie valt er nog heel wat winst te halen om de doelstelling te bereiken.

Landinrichtingsplan de Merode

De afgelopen tien jaren heeft de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) het plattelandsproject de Merode, prinsheerlijk platteland geleid en begeleid. Die begeleidingsrol werd vorige week overgedragen. Voortaan zullen de drie provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant het partnerschap en het plattelandsproject in goede banen leiden om het gebied de Merode duurzaam te beheren en verder te ontwikkelen voor bewoners en bezoekers.

In 2004 kocht Vlaanderen 1500 hectare bossen en landerijen van de familie de Merode, tussen de Grote Nete en Demer. VLM ontwikkelde samen met heel wat partners een gezamenlijke visie voor het gebied.

In 2006 ging het plattelandsproject De Merode, prinsheerlijk platteland van start. Er werden heel wat projecten en acties gerealiseerd. De Merode kreeg een eigen huisstijl voor bewegwijzering, zitbanken en infoborden.

Er kwam een wandel- en ruiternetwerk, de speeltuin aan het Boswachtershuis werd heraangelegd en ook in bijvoorbeeld Averbode en Gerhagen waren er heel wat projecten.