Een Nijlens gezin verzamelt per jaar gemiddeld 75kg restafval. Daarmee zitten we bij de beste leerlingen in de Vlaamse klas maar het kan altijd beter.

Daarvoor gaat het lokaal bestuur scholen mee inschakelen en er is ook een filmpje over de nieuwe blauwe zak. Want die biedt kansen om nóg beter te recycleren. Daarover zo dadelijk meer, eerst iets over heel propere scholen.

Nijlense scholen doen mee aan operatie proper. Er worden filmpjes gemaakt met tips en tricks om de afvalberg verder te verkleinen.

Dat kan gaan over batterijen inleveren of inktpatronen tot het uit mekaar halen van verpakking van charcuterie enz... De bedoeling is zo mensen te sensibiliseren en natuurlijk ook de kinderen van jongs af aan propere manieren bij te brengen om het zo maar eens te zeggen.

P+md = nieuwe blauwe zak = meer recycleren

Schepen voor milieu Tom Covens geeft de aftrap met een filmpje over hoe de nieuwe blauwe zak, die in Nijlen vanaf 1 maart in voegen komt, hierbij kan helpen.

Die biedt kansen om minder restafval te hebben en meer te recycleren. De schepen brengt die boodschap op ludieke wijze, samen met een mysterieuze helpende hand...

Het filmpje kan je hier bekijken en zal op de facebookpagina van de gemeente verschijnen en op het youtube kanaal van lokaal bestuur Nijlen.