Nijlen gaat 8000 wasbare, stoffen mondmaskers verdelen via de apothekers. Zij kunnen uitleg geven aan de inwoners over het correcte gebruik van de mondmaskers.

Dankzij een tussenkomst van de gemeente betalen de inwoners maar 1 euro per mondmasker. Nijlen verdeelt 8000 mondmaskers onder de inwoners omdat er nog mondmaskers komen van de federale regering, omdat heel wat mensen er al één hebben en omdat bv kinderen jonger dan 12 geen mondmasker nodig hebben.

Mondmaskers vervangen de maatregelen van voldoende handen wassen en afstand houden niet, ze zijn er enkel een aanvulling op. Het dragen van een mondmasker is ook alleen zinvol als het correct gebruikt wordt.

Daarom wordt het niet aangeraden voor kinderen in crèches en lagere scholen. Om er voor te zorgen dat iedereen de nodige tips krijgt over het correct gebruik, zullen de mondmaskers in Nijlen via de apothekers verdeeld worden.

8000 wasbare mondmaskers worden verdeeld via de apotheken

Nijlen bestelt in eerste instantie 10 000 mondmaskers. 2000 van die maskers gaan naar het personeel, de leerlingen van de secundaire scholen en bepaalde doelgroepen.

Zo krijgen bv cliënten van het OCMW gratis een mondmasker. De mondmaskers kunnen hergebruikt worden. Vijf minuten koken na gebruik is voldoende om het masker opnieuw te kunnen gebruiken.

Wat zijn de voorwaarden?

Per persoon kan je één masker kopen. Het is toegestaan om maskers van gezins- en familieleden door één en dezelfde persoon te laten aankopen. De apothekers zullen hier op toezien.

Er zijn geen maskers voorzien voor -12 jarigen. Daarnaast beschikken heel wat mensen al over één of meerdere maskers. Het is niet de bedoeling dat schaarse maskers in een kast bij mensen thuis terecht komen. Daarom mag iedereen alleen een masker kopen als het echt nodig is.

Voor de grote meerderheid van de bevolking zal één masker van de regering én één van de gemeente zeker volstaan. Het heeft dan ook geen zin om een derde of vierde wasbaar masker aan te schaffen. Je verhindert zo mogelijks dat iedereen een masker kan bekomen.

Nog geen leverdatum bekend

Momenteel is nog niet bekend wanneer de mondmaskers bij de apothekers beschikbaar gaan zijn. Tot vanmiddag 14 uur kunnen kandidaat-leveranciers een offerte indienen. IOK zal dan een leverancier kiezen en daarna is de leverdatum bekend.

Inwoners kunnen nu dus nog niet bij de apotheek terecht voor een mondmasker aan één euro/stuk. De apothekers hebben momenteel vaak wel andere mondmaskers op stock.