De belangrijkste boodschap is: kom NIET naar het recyclagepark, tenzij het dringend is. Voor wie er echt moet zijn, die komt alleen. Bezoekers worden maar met mondjesmaat binnengelaten.

'Hou daarom rekening met zeer lange wachttijden en weet dat je niet alle afvalstromen kan afleveren.

En deze is evident: kom zeker niet als je je ziek voelt, of als je koorts hebt.

Naar het recyclagepark rijden mag enkel vanaf de rijrichting van Nijlen, richting Kessel-Station.

Verkeer vanuit Kessel volgt een kleine omleiding via Breugelhoevestraat en Molenstraat.

Deze afvalstromen kan je afleveren: groenafval, grof vuil, steenpuin, A-hout en B-hout, metalen, vlak glas, restplastic (lichtgroene zakken), PMD (blauwe zakken), papier en karton, glazen flessen en bokalen.

Alle andere afvalstromen kunnen NIET afgeleverd worden zoals: KGA (Klein Gevaarlijk Afval), AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), asbest, herbruikbare goederen, textiel... Dit kan wijzigen, kijk vóór je bezoek op www.iok.be/corona of de facebookpagina van IOK Afvalbeheer voor de laatste stand van zaken.

Sorteer thuis goed je afval. Zo beperk je de tijd op het recyclagepark. Dat is veiliger voor jezelf en onze recyclageparkwachters.

Het recyclagepark is open tijdens de normale openingstijden, ook op zaterdag.

Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel als je het afval niet alleen kan lossen, mag je maximaal 1 persoon meebrengen. In geen enkel geval kan een recyclageparkwachter helpen bij het lossen van het afval of het tillen van lasten. Breng zeker geen kinderen mee.

Respecteer de regel van social distance. Bewaar minstens 1,5 m afstand tegenover andere bezoekers en de recyclageparkwachters.

Heb je hulpmiddelen (schop, borstel ...) nodig voor het lossen van afval? Breng dit dan zelf mee.

Enkel elektronisch betalen is mogelijk. Geen cash.

Te voet of met de fiets? Schuif mee aan in de wachtrij.

Aankoop van compostzakken en andere (zoals afvalzakken) zijn mogelijk, maar je moet deze zelf inladen.

Vragen? Mail naar afvalbeheer@iok.be of bel naar de afvalinfolijn 014 56 27 75