Ook fietsers en voetgangers kunnen de overweg niet passeren.

Vanaf maandag 28 september om 9 uur tot zaterdag 3 oktober om 6 uur voert Infrabel noodzakelijke vernieuwingswerken uit aan de spooroverweg in de Woeringenstraat.

In die periode is de overweg volledig afgesloten voor alle autoverkeer en ook voor fietsers en voetgangers.

De omleidingen voor zowel auto- als fietsverkeer verlopen via de Spoorweglei, met uitzondering van het vrachtwagenverkeer +10m en/of +3,5ton.

Om veiligheidsredenen wordt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ingevoerd in de Spoorweglei.

Voor de veiligheid van fietsende scholieren worden de gemachtigde opzichters verplaatst of komt er politiebegeleiding.

Infrabel zal niet alleen overdag maar ook 's nachts doorwerken maar probeert de geluidshinder voor omwonenden daarbij maximaal te beperken.