Toegang voortaan met eID en in de zomertijd avondopening op donderdag.

Vanaf 10 januari 2018 krijgen inwoners van Nijlen toegang tot het recyclagepark via de elektronische identiteitskaart (eID). Je hebt vanaf dan niet langer de speciale recyclageparkkaart nodig.

Het recyclagepark zal nog steeds op dezelfde manier werken maar overal waar je nu de recyclageparkkaart gebruikt (aan de inkom, aan de weegbrug...) gebruik je vanaf 10 januari je eID. Inwoners die geen Belgische eID of elektronische vreemdelingenkaart hebben, kunnen aan het onthaal van het gemeentehuis een chipkaart bekomen.

In de zomertijd ook een avondopening

Om een nog betere dienstverlening te bieden, zal je in de zomertijd (vanaf het laatste weekend van maart tot het laatste weekend van oktober) ook op donderdagavond van 15 uur tot 19 uur terecht kunnen in het recyclagepark. In de winterperiode blijven de openingsuren op donderdag hetzelfde: van 12.30 uur tot 16.10 uur.

Aanpassing forfaitair bedrag

Aan de tarieven verandert niets. Wat wel verandert, is het bedrag dat je betaalt als je een kleine hoeveelheid van een betalende afvalsoort aflevert. Vanaf 10 januari wordt, als je minder dan 5 kg aanlevert van een betalende afvalsoort, deze aangerekend als 5 kg van deze betalende afvalsoort in plaats van het forfaitair bedrag van 0,75 euro. Breng je bijvoorbeeld 4 kg steenpuin, dan betaal je 0,10 euro (0,02 euro/kg x 5 kg) en geen forfaitair bedrag van 0,75 euro meer.

Betalen op het recyclagepark

Betalen doe je vanaf 10 januari met het saldo dat gekoppeld is aan je eID. Werk je nu reeds met een saldo gekoppeld aan je recyclageparkkaart, dan wordt dit bedrag automatisch overgezet naar je eID. Je hoeft dit dus niet op te gebruiken vóór 10 januari. Bezoekers met een negatief saldo kunnen vanaf 10 januari het recyclagepark niet meer betreden zonder interventie van de recyclageparkwachters. Je vult je saldo aan door te betalen aan de herlaadzuil op het recyclagepark (enkel met Bancontact) of op het gemeentehuis (cash of Bancontact). Je kan dit best al in orde brengen vóór 10 januari om lange wachttijden op het recyclagepark te vermijden. Je kunt het recyclagepark enkel verlaten als je saldo groter is dan of gelijk is aan nul.

Bedrijven, verenigingen en scholen

Bedrijven, verenigingen en scholen die momenteel over een recyclageparkkaart beschikken, kunnen deze vanaf 10 januari op het recyclagepark omruilen voor een chipkaart. Het saldo van de recyclageparkkaart zal automatisch overgezet worden naar het saldo gekoppeld aan de chipkaart.

OPGELET: op dinsdag 9 januari zal het recyclagepark uitzonderlijk gesloten zijn omwille van de overschakeling naar de eID.