Vrijdag wordt de week van de mobiliteit ook in Bevel, Kessel en Nijlen afgesloten met de Strapdag. Scholen vragen hun leerlingen om die dag zoveel als mogelijk al stappend of trappend naar school te komen.

Recent werden onder impuls van Nijlen & U drie straten in schoolomgevingen omgevormd tot fietsstraten. In deze straten mogen fietsers de volledige rijbaan gebruiken en dienen auto's achter de fietsers te blijven.

Het betreft de Kerkeblokken in Nijlen, Pastoriestraat in Kessel en het Heerdplein te Bevel. Om deze nieuwe fietsstraten in de kijker te stellen zal N&U de Strappers op diverse plaatsen in Bevel, Kessel en Nijlen belonen met een zakje snoep en bijhorende boodschap.

N&U maakt van de gelegenheid gebruik om de diverse recente maatregelen voor fietsers en voetgangers in ons dorp nogmaals in de kijker te zetten. Naast fietsstraten werd gestart met de aanleg van het fietspad langs de Berlaarsesteenweg. Afgelopen zondag was er een eerste succesvolle en gesmaakte editie van een autovrij Nijlen Centrum en tevens werd de nieuwe doorsteek van het A. Hermansplein naar het Kerkplein geopend. Stuk voor stuk maatregelen die de Strappers ten goede komen.

De komende maanden wil N&U inzetten op de uitvoering van diverse maatregelen die naar voren werden geschoven in het Octopusplan. Een veiligere Nieuwstraat, betere oversteekplaatsen op de Stationsteenweg, het verbeteren van de inrit aan de Kerkeblokken en de schoolomgeving van de Klokken- en Zandlaan behoren absoluut tot de prioriteiten.

Meer info of meer details betreffende de locaties waar N&U vrijdag aanwezig is tussen 8u15 en 8u45: Bert Celis, voorzitter N&U, bertcelis@gmail.com of 0499 85 82 82.

WWW.NIJLEN-EN-U.BE