Platform www.nijlenmeemaken.be blijft actief

Met wat we nu allemaal meemaken, mogen we niet vergeten dat we met zijn allen ook Nijlen mee-maken. Dat doen we onder andere via de ideeën die werden geopperd op www.nijlenmeemaken.be

De inwoners die daar een idee hebben gepost, die hebben ondertussen een antwoord gekregen, vanuit de afzender 'Postbus G'. Het platform blijft trouwens open om nog nieuwe ideeën te geven en voor participatie bij concrete projecten.

Tot nu toe hebben de Nijlenaars 94 ideeën gepubliceerd op het platform. Op 76 daarvan kwam er al een antwoord, voor de andere is dat nog op komst. Soms moet er wat info opgezocht worden of navraag gedaan over wat de haalbaarheid van een idee is.

www.nijlenmeemaken.be blijft online om ideeën te geven, maar daarnaast zal het platform in de toekomst meer en meer gebruikt worden om de participatieve kant van concrete projecten te ondersteunen. Ook schriftelijk kan je aan het onthaal in het gemeentehuis (weliswaar na de Corona maatregelen) nog ideeën binnenbrengen.