Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nijlense scholieren gaan langs lokale land -en tuinbouw : 1.000ha, 30 bedrijven

Wist je dat land- en tuinbouw in Nijlen zeer divers is? Dat er nog meer dan 30 actieve land- en tuinbouwbedrijven zijn in Nijlen? En dat zij samen meer dan 1.000 ha open ruimte beheren? 

Via de kennismakingsdag voor scholen wil lokaal bestuur Nijlen, in samenwerking met Bedrijfsgilde Nijlen, het draagvlak voor de sector vergroten. Want land- en tuinbouw beperkt zich lang niet enkel tot voedselproductie.

Land- en tuinbouwers verbreden hun activiteiten door aan milieu- en natuurbeheer te doen, door hun producten zelf te verkopen, door energie te produceren of door diensten als educatie, recreatie en groene zorg aan te bieden. Dit allemaal krijgen de Nijlense scholieren te zien en te horen. 

De vijfde leerjaren van 7 basisscholen (vbs De Zandloper, GO! De Zevensprong, vbs Kinderpad, Goezo! Kessel, Goezo! Kerkeblokken, Goezo! Klokkenlaan en vbs Sint Calasanz) bezoeken meerdere land- of tuinbouwbedrijven.10 Bevelse, Kesselse en Nijlense land- en tuinbouwers stellen graag hun bedrijf open voor alle Nijlense scholen:

- 't Gewat, bizonboerderij en hoeveslagerij ; - Melkveebedrijf Dirk Jacobs; - Melkveebedrijf Jos & Katrien Tops - Van Cant; - Melkveebedrijf Koen & Pascale Truyen – Francken; - Melkveebedrijf Kris de Bruyn; - De Ijshoeve, hoeve-ijs en andere zuivelproducten; - Op Het Veld, aardbeien en houtig kleinfruit ; - Bogaertsheide, blauwbessenbedrijf met zelfpluktuin; - Paardenhouderij Barthoeve; - Paardenhouderij Bartvelden.

Onze land- en tuinbouw heeft een belangrijke impact op de uitstraling van onze gemeente. Dankzij de activiteiten en diensten van onze Nijlense land- en tuinbouwers kunnen wij ten volle genieten van onze mooie open ruimte.

De deelnemende bedrijfsleiders willen ambassadeur zijn van hun sector en zullen op een gepassioneerde manier vertellen over hun duurzame bedrijfsvoering met respect voor mens, dier, plant en land. Het belooft een leerrijke dag te worden.'

Deel dit artikel