Het gemeentebestuur Mol en het OCMW vernamen via de media dat Fedasil de intentie heeft om een tijdelijk opvangcentrum voor vluchtelingen op te richten op het Recreatiedomein Zilvermeer. Tot op dit moment ontving het gemeentebestuur hierover nog geen verdere officiële informatie. Blijkbaar neemt de deputatie als uitbater van het provinciaal recreatiedomein donderdag een formele beslissing.

Net als andere steden en gemeenten in de regio met een tijdelijk opvangcentrum waaronder Retie en Turnhout, willen het gemeentebestuur en het OCMW bij een eventuele komst van een tijdelijk opvangcentrum zijn verantwoordelijkheid opnemen. Dit betekent dat Mol Fedasil en het Zilvermeer waar mogelijk en nodig praktisch zullen bijstaan.

Daarnaast engageert Mol om de communicatie naar en met de inwoners en de buurtbewoners maximaal te stimuleren.

Traditie van gastvrijheid

Mol heeft een jarenlange traditie als open en gastvrije toeristische gemeente. Deze gastvrijheid geldt ook voor gezinnen en mensen die vluchten voor oorlog.