Een aardbeving, een tsunami en daar bovenop nog een vulkaanuitbarsting. Dat is wat het Indonesische eiland Sulawesi in een korte tijdspanne is overkomen. De ontreddering en de desorganisatie zijn groot.

En daardoor ook de behoefte aan noodhulp. In ons land is hiervoor het nummer 12-12 geactiveerd, het consortium van 7 belangrijke NGO's die actief zijn op het gebied van humanitaire noodhulp.

Vorige week heeft de gemeentelijke Solidariteitsraad beslist om 500 euro te storten op 12-12. "Vandaag heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om vanuit ons noodfonds 1000 euro bij te dragen aan de actie 12-12," zegt burgemeester Ward Kennes.

"Het is al de vierde keer dit jaar dat Kasterlee een bijdrage levert voor humanitaire hulp op verschillende plaatsen in de wereld. Op die manier willen we invulling geven aan onze solidariteit en aan een titel als 'Kasterlee vredesgemeente," aldus Ward Kennes.

De Solidariteitsraad en het gemeentebestuur hopen dat dit gebaar ook de inwoners van Kasterlee mag inspireren om zelf ook een storting te doen op de rekening van het consortium: BE19 0000 0000 12-12.