Vanaf donderdag 21 november zal het kruispunt van de Antwerpseweg (N19) met de Herentalseweg (N13) aangepast worden. Momenteel wordt er aan dit kruispunt gewerkt om de fly-over op de Antwerpseweg te laten aansluiten. Door deze werken is er telkens maar één rijstrook beschikbaar en staan er lange files op de fly-over komende vanuit Westerlo en de E313 en op de Herentalseweg komende vanuit Herentals. Deze files zijn het gevolg van het feit dat er tijdelijk geen voorsorteerstrook meer beschikbaar is voor het verkeer dat vanaf de Antwerpseweg de Herentalseweg wil oprijden en andersom. 

Meer ruimte voor verkeer creëren
Om het verkeer vlotter te laten verlopen gaat er nu vervroegd een strook asfalt aangelegd worden in de werfzone op de Antwerpseweg (N19). Dit zorgt ervoor dat er iets meer ruimte ter beschikking komt voor het verkeer op dit kruispunt. Zo zal er een korte voorsorteerstrook voorzien kunnen worden voor het verkeer op de fly-over, komende vanuit Westerlo en de E313 om de Herentalseweg (N13) in te rijden.

Een tweede gevolg van deze aanpassing is dat het verkeer dat vanuit de Herentalseweg (N13) naar rechts de fly-over op wil rijden meer plaats krijgt om hun bocht te nemen. Daardoor zal ook op de Herentalseweg (N13) de voorsorteerstrook om rechtsaf te slaan in de richting van de fly-over en de E313 terug beschikbaar worden. 

Deze ingrepen zouden er dus voor moeten zorgen dat het fileleed in de omgeving wat zou afnemen. Dit betekent niet dat er nu overal vlot verkeer zal zijn. De Nijverheidsstraat blijft immers tot begin januari afgesloten voor auto's en op het kruispunt van de Antwerpseweg met de Herentalseweg zal er nog tot ten laatste zomer 2014 gewerkt worden. We kunnen wel al zeggen dat we momenteel door samenloop van verschillende werven in de meest intensieve periode van het project zitten. Vanaf begin januari zal de hinder in de omgeving van Geel-West stelselmatig afnemen. 

Puntstraat tijdelijk toegankelijk
Om de verkeersdrukte in de omgeving van Lammerdries (Olen) op te kunnen vangen, werd de Puntstraat inmiddels tijdelijk opengesteld voor verkeer. Dit wil zeggen dat verkeer ook via de Puntstraat naar de Herentalseweg/Geelseweg (N13) kan rijden. Deze weg zal na de ingrijpende werken in de omgeving van Geel-West ook terug afgesloten worden.