Vanaf maandagnamiddag 30 september kan het verkeer bij Geel-West gebruik maken van de fly-over van de Noord-Zuid Kempen. Daarmee is een van de belangrijkste onderdelen van de herinrichting, gestart in december 2011, een feit. Het doorgaand verkeer kan vanaf dan over de hoofdas van het complex rijden: over de oostelijke brughelft van de E313, de fly-over en de tuikabelbrug over het Albertkanaal. Maar de werken zijn nog lang niet klaar: er wordt de komende maanden nog volop doorgebouwd aan de grote rotonde aan de watertoren, de fietstunnels, carpoolparking, wegenis, aansluiting van nieuwe infrastructuur op bestaande wegen, fietspaden, enz.

Hinder en omleidingen begin oktober

Vanaf begin oktober, meteen na de openstelling van de fly-over, gaan er heel wat nieuwe werven van start bij Geel-West. De komende maanden worden de omliggende wegen aangesloten op de grote noordelijke rotonde aan de watertoren. Tot eind 2013 brengt dat onvermijdelijk extra hinder en omleidingen met zich mee omdat de aannemers op de openbare weg moeten werken. Tot nu toe hebben ze dat grotendeels kunnen vermijden, maar nu het einde van de werken stilaan in zicht komt, is geen andere aanpak meer mogelijk.

De complexen van de E313 in Herentals-Oost en Geel-Oost, de Herentalseweg (N13), de Koning Albertstraat en Liessel zullen bij die omleidingen een belangrijke rol spelen. Automobilisten wordt dan aangeraden om hun gps-instructies even te negeren en de gesignaleerde omleidingen te volgen. Nog voor de aanvang van de nieuwe werken zullen er overzichtelijke omleidingsplannetjes aangeboden worden via www.noordzuidkempen.be/downloads.

In 2011 werden er al een aantal kruispunten in de omgeving van Geel-Oost omgevormd om de verwachte verkeersdrukte tijdens de werken mee op te vangen en de hinder in de omgeving te beperken. Het Noord-Zuid verkeer tussen Geel en Westerlo blijft sowieso altijd mogelijk.

Nijverheidsstraat tot begin december afgesloten

Vanaf begin oktober starten werken bij de Nijverheidsstraat en de fly-over. Daarnaast zal watermaatschappij Aquafin in de Nijverheidsstraat ook regenwatercollectoren plaatsen. Dat wordt nu al gedaan om te vermijden dat meteen na de voltooiing van de Noord-Zuid Kempen opnieuw werken opgestart moeten worden. Om de hinder te beperken, werkt Aquafin in verschillende fasen. In de eerste fase zal de Nijverheidsstraat van begin oktober tot begin december in beide richtingen afgesloten worden voor het verkeer ter hoogte van de Snelwegstraat (N19). 

De tweede fase van de werken is gepland voor begin december en loopt tot eind maart 2014. In die periode wordt er een tijdelijke weg gebruikt tussen de grote rotonde en de Nijverheidsstraat om verkeer in één richting mogelijk te maken. Het verkeer zal de Nijverheidsstraat kunnen inrijden vanaf de fly-over en de noordelijke rotonde.

Noordelijke op- en afrit E313 (watertoren) nog tot midden februari afgesloten

Sinds 22 juli 2013 is de noordelijke op- en afrit van de E313 in Geel-West afgesloten voor het verkeer. Dat blijft nog zo tot midden februari 2014: dan is de aansluiting met de grote rotonde klaar. Vanaf dan kan het verkeer opnieuw in beide richtingen in Geel West de E313 op- en afrijden.

Afbraak oude brug over het Albertkanaal

Na de ingebruikname van de fly-over wordt de oude brug over het Albertkanaal afgebroken. Aangezien het verkeer vanaf begin oktober over de nieuwe tuikabelbrug rijdt, kan er gestart worden met de afbraakwerken. Dat zal geen impact hebben op het verkeer in de buurt.