De afgelopen weken is gebleken dat de verminderde capaciteit aan het kruispunt van de Antwerpseweg (N19)  met de Herentalseweg (N13) de belangrijkste oorzaak was van filehinder tijdens deze fase van de werken. 

Momenteel wordt er aan dit kruispunt gewerkt om de fly-over op de Antwerpseweg te laten aansluiten.  Door deze werken is er telkens maar één rijstrook beschikbaar en staan er lange files op de fly-over komende vanuit Westerlo en de E313 en op de Herentalseweg komende vanuit Herentals. Deze files zijn het gevolg van het feit dat er tijdelijk geen voorsorteerstrook meer beschikbaar is voor het verkeer dat vanaf de Antwerpseweg de Herentalseweg wil oprijden en andersom.


Meer ruimte voor verkeer

Vanaf morgen, donderdag 21 november, zal dit kruispunt aangepast worden.  Om het verkeer vlotter te laten verlopen gaat er nu vervroegd een strook asfalt aangelegd worden in de werfzone op de Antwerpseweg (N19). Dit zorgt ervoor dat er iets meer ruimte ter beschikking komt voor het verkeer op dit kruispunt. Zo zal er een korte voorsorteerstrook voorzien kunnen worden voor het verkeer op de fly-over, komende vanuit Westerlo en de E313 om de Herentalseweg (N13) in te rijden.


Een tweede gevolg van deze aanpassing is dat het verkeer dat vanuit de Herentalseweg (N13) naar rechts de fly-over op wil rijden meer plaats krijgt om hun bocht te nemen. Daardoor zal ook op de Herentalseweg (N13) de voorsorteerstrook om rechtsaf te slaan in de richting van de fly-over en de E313 terug beschikbaar worden.

Deze ingrepen zouden er dus voor moeten zorgen dat het fileleed in de omgeving wat zou afnemen. Dit betekent niet dat er nu overal vlot verkeer zal zijn. De Nijverheidsstraat blijft immers tot begin januari afgesloten voor auto's en op het kruispunt van de Antwerpseweg met de Herentalseweg zal er nog tot ten laatste zomer 2014 gewerkt worden. We kunnen wel al zeggen dat ze momenteel door samenloop van verschillende werven in de meest intensieve periode van het project zitten.
Vanaf begin januari zal de hinder in de omgeving van Geel-West stelselmatig afnemen.

Puntstraat tijdelijk toegankelijk


Om de verkeersdrukte in de omgeving van Lammerdries (Olen) op te kunnen vangen, werd de Puntstraat inmiddels tijdelijk opengesteld voor verkeer. Dit wil zeggen dat verkeer ook via de Puntstraat naar de Herentalseweg/Geelseweg (N13) kan rijden. Deze weg zal na de ingrijpende werken in de omgeving van Geel-West ook terug afgesloten worden.

Kasterlee

Na bijna twee jaar van intensieve werkzaamheden aan de tunnel Hoge Mouw is het zover : de Goorseweg in Kasterlee kan terug opengesteld worden voor alle verkeer. Dit zal op maandag 25/11 in de loop van de namiddag gebeuren. Omdat er ter hoogte van de werf nog steeds werfverkeer zal passeren, zal hier tijdelijk een snelheidsbeperking van 30 km/u gelden.

Algemeen

Aan automobilisten wordt aangeraden de GPS-instructies te negeren en zeker de omleidingen te volgen.

Het Noord-Zuid verkeer tussen Geel en Westerlo blijft op elk ogenblik mogelijk.  Verschillende aansluitingen van de Bell-Telephonelaan en Nijverheidsstraat met de noordelijke rotonde moeten evenwel nog aangelegd worden en de Nijverheidsstraat zal wegens werken van Aquafin van begin oktober tot begin december geen verkeer toelaten met de Snelwegstraat (N19) waardoor de Nijverheidsstraat doodlopend wordt (tenzij voor fietsers). 

Van begin december tot einde maart zal het verkeer de Nijverheidsstraat kunnen inrijden vanaf de fly-over en de noordelijke rotonde maar niet omgekeerd.  Vanaf april 2014 zal de Nijverheidsstraat terug open zijn in beide richtingen.

De noordelijke op-en afrit van de E313 in Geel-West blijft nog afgesloten tot midden februari 2014.