De werken aan het kruispunt N19 / Vossendaal-Van Doornelaan Geel zullen wegens onvoorziene omstandigheden een 2-tal weken langer duren. In het kader van de Noord-Zuid Kempen wordt dat kruispunt volop omgevormd tot een lichtengeregeld kruispunt, maar door de aanwezigheid van oude nutsleidingen in de ondergrond, zijn er extra ingrepen nodig.  Het was de bedoeling om de huidige werkfase, waarbij er gewerkt wordt aan de zuidelijke helft van het kruispunt met de Van Doornelaan, eind deze week af te ronden, maar door een onvoorziene omstandigheid is dat niet mogelijk.

Tijdens de werken is gebleken dat er een aantal oude nutsleidingen in de ondergrond verplaatst zullen moeten worden. Dat extra werk zal wellicht een tweetal weken vertraging opleveren. Zolang zal het verkeer vanuit Westerlo dus nog de huidige omleiding via Liessel blijven volgen. De bedrijven in de omgeving blijven wel bereikbaar.
 
De laatste werkfase van de herinrichting van het kruispunt zal waarschijnlijk binnen twee weken kunnen opstarten. Dan wordt als afsluiter de noordelijke helft van het kruispunt aangepakt. Tijdens die fase, die normaal drie weken zal duren, zullen er geen omleidingen nodig zijn.
 
Fietsers kunnen het kruispunt tijdens de werken altijd veilig passeren via tijdelijke oversteekplaatsen. Ze kunnen steeds de Grote Steenweg volgen aan de kant van de weg waar er niet gewerkt wordt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemersgroep THV Via Kempen zullen hun best doen om de vertraging zo kort mogelijk te houden en verontschuldigen zich voor de extra hinder.