Door de warme en droge zomer zijn er opvallend veel blauwalgen aanwezig in onze wateren. Eerder al werden er in de provincie Antwerpen blauwalghaarden vastgesteld in het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het Kanaal Bocholt–Herentals en het kanaal naar Beverlo. Nu duikt de bacterie ook op in een deel van het Kanaal Dessel- Kwaadmechelen, zo blijkt uit nieuwe metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water.

Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken. Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in. De toxische stoffen kunnen namelijk lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk kan bij besproeiing hinderlijk zijn voor omwonenden.

Eens blauwalgen in waterlopen worden aangetroffen, zijn ze niet snel weg te krijgen. Een grote hoeveelheid neerslag heeft doorgaans wel een positief effect.

Bijkomend politiebesluit voor deel van Kanaal Dessel – Kwaadmechelen

Tijdens deze warme zomermaanden controleert de Vlaamse Waterweg nv dagelijks onze waterwegen op aanwezigheid van blauwalgen. Na de eerder vastgestelde broeihaarden in enkele kanalen, is er nu een nieuwe, bijkomende geïmpacteerde zone vastgesteld in het Kanaal Dessel–Kwaadmechelen.

Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico's beslist waarnemend provinciegouverneur Bram Abrams in overleg met de Federale Dienst Noodplanning Provincie Antwerpen en Vlaamse Waterweg nv om een nieuw politiebesluit uit te vaardigen dat ook in deze zone een captatieverbod en een verbod op zachte recreatie oplegt. Het besluit geldt voor het kanaal Dessel–Kwaadmechelen vanaf het kanaal Bocholt–Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125).

De situatie wordt op de voet gevolgd.

Zones provincie Antwerpen waar er een captatieverbod en een verbod op zachte recreatie geldt:

· NIEUW 23/08: Kanaal Dessel–Kwaadmechelen: Het verbod is van toepassing op het gedeelte vanaf het kanaal Bocholt – Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, grondgebied Dessel en Mol (kilometerpunt 3.125).

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
Het kanaal doorkruist het grondgebied van de gemeenten Dessel, Retie, Mol, Arendonk, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout, Beerse, Rijkevorsel, Brecht en Schoten. Kanaal Bocholt –Herentals
Het kanaal doorkruist het grondgebied van de gemeenten Herentals, Olen, Geel, Mol en Dessel.Kanaal naar Beverlo
Het kanaal naar Beverlo is een aftakking van het kanaal Bocholt–Herentals (Balen).

Captatie- en recreatieverbod

Voor deze aangeduide zones gelden volgende maatregelen:

Een verbod op het capteren van water uit het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125) voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

Een verbod op elke vorm van zachte recreatie (kajakken, kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,...) op het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125).

Zwemmen is en blijft absoluut verboden in alle bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Ook in spaarbekkens en heel wat putten en vijvers geldt er een zwemverbod. We herinneren hierbij ook aan het gelijkaardige verbod in de provincie Limburg.