Door het verder versoepelen van de maatregelen aangaande de coronacrisis kunnen de werken in de Paddekotseheide en Centraleweg van start gaan. In deze straten komt er een gescheiden rioleringsstelsel.

Dit betekent dat afvalwater en regenwater gescheiden worden afgevoerd, zowel op openbaar domein als op privaat terrein. Er wordt ook een nieuw wegdek aangelegd en er komen nieuwe nutsleidingen.

Wat is de planning van de werken?

Vanaf dinsdag 3 juni zal de aannemer in beide straten gronden vrijmaken. Vanaf half juni zullen de nutsmaatschappijen starten met het aanleggen van nieuwe nutsleidingen in beide straten.

Na het bouwverlof zullen de rioleringswerken in de Paddekotseheide starten. Na de volledige afwerking van de Paddekotseheide wordt de riolering in de Centraleweg aangelegd.

De uitvoeringstermijn bedraagt 150 werkdagen, zonder tussentijdse perioden nodig voor de nutsmaatschappijen.