Op maandag 21 maart start Fluvius met de nutswerken aan rotonde Fabiola, in aanloop naar de vernieuwing van de fietspaden langs de Aarschotbaan en Liersesteenweg (N10) in Heist.

De voorbereidende werken op de N10 zijn ver genoeg gevorderd, waardoor de nutsmaatschappij de boringen voor de leidingen ter hoogte van de rotonde kan uitvoeren.

Hiervoor wordt een rijstrook ingenomen op de N15 aan weerszijden van de rotonde. Komende van Putte of Heist-op-den-Berg kan het gemotoriseerd verkeer op de N15 richting de rotonde blijven rijden. Omgekeerd volgt het verkeer vanaf maandag een omleiding.

Eenrichtingsverkeer op N15 naar rotonde

Nu de voorbereidende werken op de N10 ver genoeg gevorderd zijn, kunnen de nutswerken aan de rotonde Fabiola starten vanaf maandag 21 maart. Fluvius zal vijf boringen uitvoeren onder de rotonde.

Hiervoor wordt één rijstrook ingenomen op de N15 aan weerszijden van de rotonde. Komende van Putte of Heist-op-den-Berg kan het gemotoriseerd verkeer op de N15 richting de rotonde blijven rijden.

Verkeer komende van de Liersesteenweg (richting Putte of Heist-op-den-Berg) volgt een omleiding via de N10 en de Lostraat om naar Heist-op-den-Berg te rijden en via de N10 en de Houwstraat om naar Putte te rijden.

Het project in een notendop

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een volledige vernieuwing van de fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Het traject is in totaal meer dan tien kilometer lang.

De nieuwe fietspaden worden gescheiden van de rijweg aangelegd door middel van een berm of gracht.

De rotonde Fabiola in Heist-op-den-Berg ligt op dat traject en gaat plaatsmaken voor een ovonde die de verkeersveiligheid en doorstroming moet verbeteren. Een extra tak zal aansluiten op de Wouwerstraat.

Vijf fietstunnels zullen de veiligheid verhogen voor zachte weggebruikers. 'Ovonde Fabiola' is het eerste deelproject van de grootschalige herinrichting. De nutsmaatschappijen maken van de gelegenheid gebruik om ook de nutsleidingen te vernieuwen en een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.  Beeld AWV.