Bewoners van een gehandicaptenvoorziening moeten de woon- en leefkosten, zoals huur, voeding, kleding, ontspanning en vervoer, betalen met hun eigen inkomen.

Enkel de zorg kunnen ze betalen met hun persoonsvolgend budget. De Kempense OCMW’s verwachten meer betalingsproblemen bij cliënten met een lage tegemoetkoming van de FOD sociale zekerheid.

Welzijnszorg Kempen, de welzijnsvereniging van de 27 OCMW’s uit de Kempen, bracht de problematiek in kaart. Ze pleiten voor een hogere tegemoetkoming voor deze groep.

Financieel kwetsbare bewoners van voorzieningen krijgen hogere factuur

Vroeger paste het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) voor cliënten met een laag inkomen bij.

Cliënten hielden na het betalen van de factuur van de voorziening steeds een “persoonlijk gereserveerd inkomen” over voor het betalen van hun andere uitgaven. Op die manier werd voor één derde van de bewoners de factuur verlaagd.

 Kempense OCMW’s zien de bui hangen 

Veel van deze cliënten zullen, eens het spaargeld op is, aankloppen bij het OCMW voor financiële steun. “Dat is voor niemand wenselijk”, zegt Koen Rombouts, voorzitter van Welzijnszorg Kempen.

“OCMW’s kunnen pas steun geven na een uitgebreid sociaal en financieel onderzoek. Dat betekent voor deze cliënten veel meer papierwerk en voor de OCMW’s extra uitgaven en een hogere werklast.”

Pleidooi voor een menswaardig inkomen

De Kempense OCMW’s pleiten voor een menswaardig inkomen voor deze doelgroep. Vooral het feit dat personen met een handicap een deel van hun integratietegemoetkoming verliezen als ze in een VAPH-voorziening verblijven is een doorn in het oog.

“Vlaanderen gaat er vanuit dat mensen met een beperking zelf moeten instaan voor hun woon-en leefkosten. Dan is het onlogisch dat hun tegemoetkoming vermindert als ze wonen in een voorziening”, zegt ook Paul Maes, directeur van de VAPH-voorziening ’t Klavier van Emmaüs.

“Op dit moment krijgen deze cliënten nog een extra Coronapremie van 50 euro per maand. Als die wegvalt, wordt het nog moeilijker om rond te komen.”

Een wettelijk kader voor OCMW’s ontbreekt

Veel OCMW’s passen voor tussenkomsten het wettelijk kader toe voor financieel kwetsbare bewoners van een woonzorgcentrum. “Dat is ontoereikend”, stelt bewindvoerder Ann Van der Maat uit Turnhout.

“Deze cliënten hebben meer nood aan sociale activiteiten, ook buiten de voorziening. Hen op een te beperkt budget zetten, zorgt voor veel stress.”

Voorzitter Koen Rombouts beaamt dat er nood is aan een specifiek kader voor deze doelgroep: “Dat biedt OCMW’s meer duidelijkheid en garandeert dat mensen met een handicap een zelfde minimale financiële steun krijgen op maat van hun noden.”

Schrijnend is het, als je niet mee kan doen

Bewindvoerder Ann Van der Maat getuigt over Jens, een cliënt van 28 jaar die verblijft in een voorziening in de Noorderkempen.

“Dit is een jongere die nooit in de mogelijkheid was om zelf geld te verdienen en helemaal niks van thuis meekreeg. Hij krijgt al OCMW-steun maar deze is onvoldoende. Nog geen 100 euro per maand kan hij vrij besteden.

Leg maar eens uit dat hij het moet doen met tweedehands kleren en schoenen en geen geld heeft om deel te nemen aan de jeugdbeweging of om zich bij een uitstap een ijsje te permitteren. Als jongere wil je mee kunnen doen.”

Meer informatie? Contacteer gerust: Welzijnszorg Kempen Severine Appelmans, beleidsmedewerker: 0471/59.61.16.