'Oef. De Schroef vzw valt niet stil. In een havenstad zoals Antwerpen is dat goed nieuws', zegt Marina Willems van vzw De Schroef.

'De Schroef vzw is het onthaal- en ontmoetingscentrum (annex kleuterschool en jeugdwerking, enz.) voor de binnenschippersgezinnen van Vlaanderen.

Het nieuws had dramatisch kunnen zijn. Een tijd was er gevaar dat de werking (kleuterschool uitgezonderd) zou stilvallen omdat het Vlaams Departement Binnenlands Bestuur zijn subsidies schrapte en de stedelijke en provinciale Antwerpse instellingen geen redding brachten.

Gelukkig kunnen we nu melden dat er redding is gevonden bij het Vlaams Departement Welzijn dat aan Caritas Vlaanderen vzw vraagt om een werking op te zetten voor alle trekkende bevolkingsgroepen (circussen, kermissen, ambulante handelaars, ...) en dat voor de binnenschippers te doen samen met vzw De Schroef.

De binnenschippers?

Het gaat om een 1.000 tot 1.500 gezinnen en ondernemingen met hun werknemers en mensen in bedrijven die de Belgische en Europese binnenwateren bevaren en op wie almaar meer hoop gesteld wordt om trafiek van de autowegen te houden.

Wat doet De Schroef vzw?

Het is het onthaal- en ontmoetingscentrum waar schippers bijeenkomen, vergaderen, feesten, hun kinderen naar de kleuterschool en de jeugdwerking brengen, de ouderen hun ontmoetingsmomenten hebben en waar ook de individuele welzijns- en andere problemen aan bod komen.

De Schroef deed met de Karel de Grote Hogeschool een onderzoek bij zijn publieksgroep naar de nieuwe noden en daar komen drie opvallende conclusies uit naar voren die we - De Schroef en Caritas - meteen moeten oppakken en zullen bekendmaken woensdag.

1. De vraag naar onderlinge contacten onder de binnenschippers wordt almaar groter. De snelheid van het economisch gebeuren neemt almaar toe, de kansen op contacten smelten almaar verder weg tot een dramatisch laag niveau. Geef ons de kans elkaar te ontmoeten, smeken de schippers.

2. Materieel worden ontmoetingen ook almaar moeilijker omdat zowel in de haven als elders de aanlegplaatsen waar de binnenschippers de auto van boord kunnen halen, almaar zeldzamer worden. Dit moeten we samen met de schippersbonden aanpakken.

3. We raken niet meer tot bij de huisarts, de tandarts, de psycholoog, de kinesist, roepen de binnenschippers uit. Al die diensten werken, zeker sinds Covid, almaar meer op afspraak, terwijl schippers precies door hun reizende bestaan niet weten waar ze precies zullen zijn volgende week maandag om 15.45 uur als er nog een plaatsje vrij is bij de huisarts. Daarvoor gaan we oplossingen uitwerken.'

Contact : De Schroef vzw  Marina Willems marina@deschroef.be