De aangekondigde (her)opening van de vernieuwde openluchtzwembaden Vita Den Uyt op zaterdag 8 juni wordt uitgesteld naar een latere datum. Slechte weersverwachtingen, een vertraagde levering van een waterspeeltoestel en problemen bij de groenaanleg hebben geleid tot deze beslissing.

Hopelijk blijft het uitstel beperkt tot een week. Een nieuwe (her)openingsdatum is evenwel nog niet gekend. We hopen deze zo snel mogelijk te kunnen lanceren.

Zaterdag 8 juni om 10 uur was het vooropgestelde openingsmoment van de vernieuwde openluchtzwembaden Vita Den Uyt. Ondanks ieders inspanningen om alles tijdig klaar te krijgen, is een kort uitstel noodzakelijk.

Waarom uitstel?

Eén van de blikvangers van het openluchtgedeelte was de komst van een waterspeeltuin in de vorm van een spraypark. Jammer genoeg raakte het grootste speeltoestel niet tijdig geleverd uit het buitenland. Een tweede reden voor het uitstel zijn problemen met de groenaanleg. Ondanks de rijkelijke besproeiing met water hebben de nieuwe grasmatten op de taluds de voorbije weken niet overleefd.

Wanneer opening?

In combinatie met de slechte weersverwachtingen voor komend weekend heeft Vita Den Uyt beslist om eerst deze problemen aan te pakken en de opening uit te stellen. Hopelijk blijft dit uitstel beperkt tot een week, maar absolute garanties zijn er op dit moment nog niet. Wanneer de nieuwe openingsdatum vastligt, maken we deze meteen bekend.

Meer info: zwembad Vita Den Uyt, 014 39 19 30, mol@vitagroep.be, www.vita-denuyt.be