Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Olen bezorgd over komst detentiehuis in voormalig rustoord De Sterrewijzer : fel protest verwacht

Olen

De Regie der Gebouwen heeft een bod uitgebracht op het gebouw van het voormalige Olense woonzorgcentrum De Sterrewijzer. Justitie wil er een detentiehuis in oprichten. In het detentiehuis zouden een vijftigtal personen kunnen wonen in afwachting van hun vrijlating.

Het lokaal bestuur Olen is geen voorstander van een detentiehuis op zijn grondgebied. “We hebben onze bezorgdheden al meermaals overgemaakt. De plannen tegenhouden, kunnen we niet.”

“Een aantal maanden geleden contacteerde de federale overheidsdienst justitie ons in verband met de mogelijk inrichting van een detentiehuis in het voormalige rustoord De Sterrewijzer”, vertelt burgemeester Seppe Bouquillon. “We hebben meteen onze bezorgdheden geuit maar konden in eerste instantie weinig doen. De site is in private handen wat wil zeggen dat de eigenaar vrij is om te kiezen aan wie hij verkoopt. Recent kregen we de bevestiging dat de Regie der Gebouwen het gebouw effectief gekocht heeft.”

In het detentiehuis worden personen geplaatst die een straf uitzitten van maximaal drie jaar. Veroordeelden voor terrorismefeiten en seksuele misdrijven komen niet in aanmerking.

Geen geschikte locatie

Het schepencollege is in elk geval enorm bezorgd over de komst van een detentiehuis in Olen. “De voormalige site van De Sterrewijzer ligt decentraal, in een woonwijk in onze gemeente. De komst van een detentiehuis brengt naast een verhoogd onveiligheidsgevoel voor omwonenden, ook een grote mobiliteitsdruk met zich mee. Bovendien hebben we de laatste jaren in deze buurt heel wat stappen gezet om er een woonzorgzone te creëren.

Wonen en zorg worden er optimaal op elkaar afgestemd zodat mensen er levenslang kunnen blijven wonen, ongeacht hun leeftijd. Een detentiehuis oprichten in deze buurtvriendelijke wijk doet al onze plannen teniet. Bovendien vermelden de verkavelingsvoorschriften ook duidelijk de zorgfunctie van het voormalige pand De Sterrewijzer.”

Infomoment voor omwonenden

Ondanks de bezorgdheden kan het college niet anders dan zich neerleggen bij de beslissing van Justitie. “Laat het duidelijk zijn, de keuze om in onze gemeente een detentiehuis te vestigen, is gemaakt op hoger niveau en niet door ons. Wij zijn zelf absoluut geen voorstander van een detentiehuis in onze gemeente.

Justitie weet dat ook. We kunnen enkel onze bezorgdheden uiten. De plannen tegenhouden, kunnen we niet. We weten dat dit nieuws hard zal binnenkomen bij onze inwoners. Dat gold ook voor ons. Het enige dat we nu nog kunnen doen is ervoor zorgen dat Justitie onszelf en onze inwoners zo goed mogelijk informeert.”

Op dinsdag 17 januari om 19.30 uur organiseert Justitie een infomoment voor alle Olenaars in lokaal dienstencentrum Komie Geire, Herentalseweg 1. Inwoners krijgen hiervoor een uitnodiging in hun brievenbus. Om organisatorische redenen vragen we om vooraf in te schrijven via olen@detentiehuis.be. Ook voor bijkomende vragen over het detentiehuis kan je dit mailadres gebruiken. De medewerkers van Justitie bekijken en beantwoorden je vragen. 

Onrust onder buurtbewoners : fel protest verwacht

De buurtbewoners van het voormalig WZC De Strerrewijzer zijn verontrust over de komst van het detentiehuis.  'Acties zijn niet uitgesloten', klinkt het. 'We gaan er alles aan doen om dit project tegen te werken.  We wisten tot vandaag niets, helemaal niets!  Hoe kan dat?'  Straks meer.  Foto Olen gemeente.

Sterrenwijzer 7, Olen, België

Olen

Deel dit artikel