Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Olen dooft de straatverlichting

Door de hoge energiekosten gaat de openbare verlichting binnenkort iets vaker uit. Netbeheerder Fluvius voert momenteel de aanpassingen uit.

De hoge energieprijzen laten zich overal voelen. Om onze energiekosten te drukken, vervangen we stapsgewijs onze openbare verlichting door duurzame ledverlichting. Net zoals thuis levert dit een aardige stroombesparing op. Bovendien is led-verlichting ook duurzamer omwille van de langere levensduur.

We willen nog een stapje verder gaan. Daarom doven we voortaan de openbare verlichting van 23.00 uur ’s avonds tot 5.00 uur ’s ochtends. Het uitschakelen van de openbare verlichting gebeurt stapsgewijs. Netbeheerder Fluvius is hiermee recent van start gegaan.

Om de veiligheid te garanderen, blijven de lichten wel zoals voordien branden op vrijdag- en zaterdagnacht. Ook langs de gewestwegen blijft de verlichting gewoon aan, omdat deze wegen buiten de bevoegdheid van het lokaal bestuur liggen.

Wees voorzichtig

Moet je als fietser of voetganger ’s nachts op pad? Zorg er dan voor dat je goed zichtbaar bent met de nodige verlichting en fluorescerende kledij. Aan automobilisten vragen we om je snelheid aan te passen.

Deel dit artikel