Er zijn het afgelopen jaar 4.082 Kempenaars bijgekomen. Dat blijkt uit de cijfers van de FOD Binnenlandse zaken.

In 2 van de 27 Kempense gemeenten daalde het aantal inwoners : in Meerhout en Olen. Maar in alle andere gemeenten stegen de bevolkingcijfers.

Opvallend : in Mol en in Turnhout waren er zelfs meer dan 500. Geel en Hoogstraten stegen fors met meer dan 300 personen. (FOD BIZ-VVSG)