De Olense gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de zoektocht naar een ontwerper voor het nieuw administratief centrum. Ook voor de projectfinanciering- en begeleiding wordt een overheidsopdracht opgezet.

In het meerjarenplan 2020-2025 van Olen is de bouw van een nieuw administratief centrum opgenomen. Tijdens de gemeenteraad op 5 mei is een belangrijke stap gezet naar de realisatie van het project.

Het lokaal bestuur gaat op zoek naar een ontwerpteam om een toegankelijk en duurzaam administratief centrum te realiseren. Het stelde al enkele principes op waarmee de ontwerper moet rekening houden.

'Er bestaat nog geen schets van wat we pecies willen', zegt burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V).  'Met de beslissing op de raad zetten we de procedure in gang om een architect te zoeken waarna er schetsen zullen komen.'

Zo moet het gebouw de organisatiewaarden weerspiegelen en moeten bepaalde delen van het gebouw meervoudig en flexibel in gebruik zijn. Dat betekent dat vergaderruimtes bijvoorbeeld na de werkuren ook door externen kunnen gebruikt worden.

Daarnaast hecht het bestuur ook veel belang aan inclusie. Het gebouw moet duidelijk en toegankelijk zijn voor iedereen, met bijzondere aandacht voor sociaal kwetsbare groepen.

Alle gemeentelijke diensten op één locatie

Het nieuw administratief centrum maakt het mogelijk om de bibliotheek en de administratieve diensten die momenteel gehuisvest zijn in het sociaal huis, boekelhuis en gemeentehuis samen te brengen.

Het gebouw komt op de plaats waar nu de kerk van O.-L.-V.-Olen te vinden is.

De kerk wordt gerenoveerd en gekoppeld aan een nieuwbouw die ernaast gerealiseerd wordt. Om plaats te maken voor deze nieuwbouw wordt de pastorie gesloopt.

De aangrenzende begraafplaats maakt geen deel uit van de projectsite. Om de rust te garanderen is er een groene afscherming nodig tussen het gebouw en de begraafplaats.

De andere gemeentelijke locaties – met uitzondering van de technische werkhallen en het lokaal dienstencentrum - krijgen een nieuwe bestemming of worden verkocht.

"Het doel van het nieuwe gebouw bestaat er niet in om een indrukwekkend bouwproject te realiseren, maar wel om een laagdrempelig, duurzaam en efficiënt administratief centrum te realiseren", vertelt burgemeester Seppe Bouquillon.

"Het gebouw moet ertoe bijdragen dat de interne samenwerking geoptimaliseerd wordt vanuit het idee dat dit de hulp- en dienstverlening en dus de inwoners ten goede komt.

We willen een eigentijdse en laagdrempelige ontmoetingsplaats aanbieden, nabij en op maat van onze inwoners. Door deze centrale ontmoetingsplaats te creëren moeten inwoners zich niet meer afvragen waar ze moeten zijn. Ze krijgen op één locatie meteen een antwoord op al hun vragen."

Selectieprocedure

De zoektocht naar een ontwerper loopt nog tot 8 juni 2021. Iedereen die in aanmerking komt, kan vrij zijn kandidatuur indienen via e-tendering, het digitaal platform van de federale overheid dat ontwikkeld werd voor overheidsopdrachten. Bedoeling is om de ontwerper in het najaar te kunnen gunnen.

Naast een openbare procedure voor een nieuw administratief centrum gaat het lokaal bestuur ook op zoek naar een partner voor de financiering van het project, inclusief projectbegeleiding. Bij deze partner gaat het lokaal bestuur een krediet aan.

Daarnaast zal deze partner het bestuur begeleiden op financieel, administratief, juridisch en technisch vlak vanaf de ontwerpfase tot de definitieve oplevering.

Geïnteresseerden kunnen ook voor deze openbare aanbesteding tot 8 juni hun kandidatuur indienen via e-tendering.'  Foto : huidig gemeentehuis Olen/rr.