U bent hier

OM : 'Strafsancties bij inbreuken op regels Covid Safe Tickets (CST) : meteen €750 boete of celstraf'

Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen
09.11.2021 - 16.36u
Door: Herman Gezelle

Het College van procureurs-generaal heeft  net nieuwe nationale richtlijnen uitgevaardigd naar aanleiding van de bestrijding van de COVID-19 pandemie. De richtlijnen zijn onmiddellijk van kracht.

Het College vestigt daarbij in het bijzonder de aandacht op de strenge gerechtelijke aanpak van de inbreuken op het gebruik van de COVID Safe Tickets én bij valse COVID documenten.

Inbreuken op COVID Safe Tickets

'Wat het toezicht op de naleving van de regels inzake COVID Safe Tickets betreft, zal de focus gelegd worden op de organisatoren en uitbaters van evenementen en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de horeca of de fitnesscentra', zegt An Schoonjans, nationaal woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

'De politie krijgt de richtlijn er op toe te zien dat de organisatoren en uitbaters wel degelijk verifiëren dat hun bezoekers over een COVID Safe Ticket beschikken, in de gevallen waarin het gebruik ervan verplicht is.

Elke procureur des Konings zal, in overleg met de politiediensten, de modaliteiten en het soort evenementen en voorzieningen bepalen waarop de politie zijn aandacht in het bijzonder zal richten, rekening houdende met de specificiteit van zijn arrondissement en de voorhanden zijnde onderzoekscapaciteit bij de geïntegreerde politie.

Een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro zal worden opgelegd aan de organisatoren en uitbaters die deze wettelijke verplichting met de voeten treden.

Valse COVID Safe Tickets : voor correctionele rechtbank

'Er zal bijzonder streng worden opgetreden tegen personen die verdacht worden van vervalsing en/of het gebruik van vervalste documenten gelinkt aan de handhaving van de coronabeschermingsmaatregelen, zoals vb. het maken en/of gebruiken van een vals COVID Safe Ticket (vaccinatiecertificaat, herstelcertificaat of testcertificaat) of een vals Passagier Lokalisatie Formulier.

Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken aangezien het gezondheidsbeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten zullen deze personen onmiddellijke voor de correctionele rechtbank worden gedagvaard.

Uitzonderlijk, rekening houdende met de specificiteit van zijn/haar arrondissement, kan de procureur des Konings richtlijnen uitvaardigen waarbij een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro wordt voorgesteld. Bij weigering of niet betaling zal evenwel ook tot dagvaarding worden overgegaan.'

Mondmaskers op openbaar vervoer

'Er zal verder streng worden toegezien op het correct gebruik van mondmaskers, in het bijzonder op het openbaar vervoer.

Wie verzuimt of weigert een mondmasker te gebruiken, zal een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 250 euro worden opgelegd.

"Het maatschappelijk belang van de naleving van de coronamaatregelen is niet te onderschatten. Iedere burger draagt een belangrijke verantwoordelijkheid. Alleen samen kunnen we er voor zorgen het virus verder onder controle te houden.

Wie manifest de maatregelen probeert te omzeilen, zoals bij het gebruik van de COVID Safe Tickets, zal de dans niet ontspringen en riskeert een ernstige straf", benadrukt Ignacio de la Serna, voorzitter van het College van procureurs-generaal.  Foto Johan Temmerman/ NNieuws.

imageMeer nieuws

Heropstart Callebaut nog niet voor meteen: "Morgen starten we met opruimen van honderden tonnen chocolade"

EU | Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 03.07.2022 - 13.29u

Na Fir Bolg : 'Clement Peerens Explosition boenk er oep' (2) - extra foto's

Na Fir Bolg : 'Clement Peerens Explosition boenk er oep' (2) - extra foto's
EU | Internationaal | Nationaal | Neteland | Vlaanderen | Vorselaar 03.07.2022 - 01.35u

Vooruit voert actie tegen Vlaams woonbeleid : "Overheid moet ingrijpen op woningmarkt"

Herentals | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 02.07.2022 - 13.39u

Febelfin : “Opmars digitaal betalen zet zich verder door”

Febelfin : “Opmars digitaal betalen zet zich verder door”
EU | Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 01.07.2022 - 15.57u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto