Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Omgevingsvergunning voor eerste fase Zillelande Mol

URL

Het Mols college van burgemeester en schepenen verleent aan CORES Development een omgevingsvergunning voor de eerste fase van het project Zillelande tussen Keirlandse Zillen en de Groeneweg. 

Dit eerste deel van het masterplan omvat 4 woongebouwen met in totaal 86 appartementen én de aanleg van het publieke groenpark van 1 hectare. De aanleg van het park was al vergund via de eerder goedgekeurde verkavelingsaanvraag.

De site langs de Keirlandse Zillen was vroeger een tegelfabriek van de Molse industrieel Jos Helsen. In de jaren ’70 verdween de fabriek en raakte de site grotendeels in verval. De volledige zone staat op het gewestplan rood ingekleurd, waardoor zowel wonen, handel, bedrijvigheid als openbare diensten en groene ruimte tot de mogelijke functies behoren.

Duurzame woonbuurt

De nieuwe eigenaar kreeg in 2022 een verkavelingsvergunning om de site te transformeren tot één van de meest duurzame en strategisch gelegen woonbuurten van de Kempen, met op termijn 9 woongebouwen en 350 wooneenheden.

De ambities op vlak van energie, water, ecologie en biologische diversiteit zijn groot.

Naast het publieke groenpark van 1 hectare omvat het project collectieve hernieuwbare energievoorzieningen via aardwarmte, een klimaatbestendig regenwaterconcept, ecologische corridors, groendaken, elektrische laadpunten en deelwagens.

Het publieke groene park met een natuurlijke parkvijver en talrijke speel- en ontmoetingsplekken wordt na de realisatie overgedragen aan het gemeentebestuur.

Doorheen het park loopt een trage (fiets)verbinding tussen de Keirlandse Zillen en Groeneweg. Deze kan toekomstig doorgetrokken worden naar de Postelarenweg, ter hoogte van het kruispunt met de Rollekens.

Creatieve architectuur

Naast creativiteit en variatie in de architecturale ontwerpen vormen de verschillende woongebouwen een samenhangend en harmonieus geheel. De hoogte van de woongebouwen van de eerste fase varieert van 3 (1 gebouw) tot 4 bouwlagen (3 gebouwen).

Parkeren gebeurt – met uitzondering van een aantal parkeerplaatsen voor bezoekers – volledig ondergronds. Zo zijn er 87 ondergrondse parkeerplaatsen voorzien, aangevuld met ondergrondse en bovengrondse fietsenstallingen. De ontsluiting voor deze eerste fase verloopt gespreid over de Keirlandse Zillen en de Groeneweg.

Realisatie in fases

De volgende fase, met onder meer de woontoren met 12 bouwlagen als blikvanger, omvat 5 gebouwen die onder meer een kinderdagverblijf en ruimte voor vrije beroepen zullen voorzien. Een aanvraag hiervoor volgt op een later moment, afhankelijk van de timing die CORES Development vooropstelt.'

Keirlandse Zillen, Mol, België

Deel dit artikel