Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) plaatst een tijdelijke omheining ter hoogte van het ecoduct in Postel, ten zuiden van de E34. Doel is wildcrossers zoals 4X4, enduro, MTB, ruiters te paard, quads, ... te weren.

Ondanks eerdere pogingen om met boomstammen en dergelijke de doorgang te belemmeren, stelt ANB vast dat er nog steeds gecrost wordt. ANB ziet deze drastische maatregel als enige mogelijkheid om verdere degradatie van de natuurwaarden op en rond het ecoduct te stoppen.

Moto 's en jeeps crossen over de voormalige akker ten zuiden van het ecoduct, op het ecoduct zelf en rijden ook door aanwezige poelen. Onder andere bijzondere vogelsoorten zoals de kleine plevier en de boomleeuwerik - beide grondbroeders - die er voorkomen, worden hierdoor telkens gestoord en hun legsels mislukken.

Door de voortdurende betreding door wandelaars, al dan niet met loslopende honden, ruiters, mountainbikers, crossmoto 's en jeeps, zijn schuwe dieren ook minder geneigd het ecoduct effectief te gebruiken.

Ecoduct

Jarenlang vormde de E34/A67 in Postel een harde onderbreking tussen de bos- en natuurgebieden op Nederlands en Belgisch grondgebied. Om de natuur er meer kansen te geven, sloegen de Nederlandse en Vlaamse overheid de handen in elkaar en werd in 2014 de bouw van het Ecoduct Kempengrens gerealiseerd. Het ecoduct (natuurbrug) ligt op de grens tussen Nederland en België.

Het ecoduct richt zich op zoogdieren, reptielen, amfibieën, insecten, vlinders, loopkevers,... maar ook vogels en vleermuizen. Maar dé symboolsoort voor dit ecoduct is de gladde slang. Voor Europa een belangrijk te beschermen soort waarvan er nog weinig voorkomen en wiens leefgebied we moeten beschermen.