De omschakeling in België naar een volledig hernieuwbare-energiesysteem kan tegen 2030 tussen 21.000 en 65.000 voltijdse banen opleveren. Dat blijkt uit een studie van het Federaal Planbureau. Niet al die jobs zullen evenwel in eigen land worden gecreëerd. En zullen er elders jobs verdwijnen door de meerkosten van de omschakeling?

De overschakeling naar een volledig hernieuwbare-energiesysteem zou gebeuren tegen 2050. "Dat betekent niet enkel elektriciteit opwekken via hernieuwbare weg (zoals zonnepanelen of windmolens), maar ook onze verwarming, ons warm water, licht, industriële stoom en transport laten draaien op groene energie", legt het Planbureau uit.

www.plan.be

Zo'n systeem zou een vijfde meer kosten dan wanneer we in 2050 nog altijd olie, aardgas en steenkool verbranden, maar het levert ook heel wat baten op. Zo moeten er minder fossiele brandstoffen worden ingevoerd en daalt de uitstoot van broeikasgassen. Een eerdere studie berekende al dat tussen nu en 2050 tussen de 300 à 400 miljard euro aan extra investeringen nodig zijn. Anderzijds moet er tussen de 60 à 150 miljard euro minder worden uitgegeven aan het inkopen van fossiele brandstoffen.

Bovendien, zegt het Planbureau, biedt het "de mogelijkheid tot aanzienlijke jobcreatie". Er komen vooral meer banen omdat de arbeidsintensiteit van hernieuwbare energie groter is: "Er worden meer jobs gecreëerd per geproduceerde (en geconsumeerde) eenheid energie in een hernieuwbaar dan in een fossiel systeem".

Concreet becijferde het Planbureau de jobcreatie op 21.000 tot 65.000 voltijdse banen tegen 2030. Hoe arbeidsintensiever de gebruikte groene energie, hoe meer banen. Als veel zonnepanelen worden gelegd, loopt het cijfer op tot 65.000 banen. Veel gebruik van biomassa-installaties levert slechts 21.000 banen op.

Een deel van de banen zal ongetwijfeld ook in het buitenland worden gecreëerd, erkent Danielle Devogelaer, die de analyse uitvoerde. "De zonnepanelen zullen wellicht in China worden gemaakt. Maar die invoer creëert ook banen. Ze moeten gecontroleerd worden, verzekerd, geïnstalleerd, onderhouden, ...."

De omschakeling naar hernieuwbare jobs zal meerkosten veroorzaken. En die zullen verhaald worden op onder meer de industrie, in het bijzonder de energie-intensieve sectoren. Daar zullen ongetwijfeld banen door verdwijnen. Hoeveel hangt af van de meerkosten die de omschakeling zal veroorzaken. Met de jaren zal groene energie ook efficiënter worden, wat de meerkosten en het jobverlies zal doen dalen.

Heel wat van de banen die erbij zullen komen, zullen technische profielen zijn, zoals ingenieurs en onderhoudstechnici. Dat zijn vandaag al knelpuntberoepen. Het is dan ook zaak om meer jongeren naar die opleidingen te laten doorstromen.

Bron : Belga