De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen heeft vanmiddag de omgevingsvergunning voor slachthuis Sus Campiniae Oevel toch goedgekeurd. De omgevingsvergunning van het bedrijf was door de Vlaamse regering geschorst, omdat de buren klagen over geluids -en geuroverlast.

Maar de directie wil investeren in extra maatregelen om de hinder te beperken. Het plaatselijk actiecomité overweegt beroep aan te tekenen. (pol)