Een meerderheid van de inwoners van Mol, Dessel en vier omliggende gemeenten is gekant tegen de berging van zowel laag-, middel- als hoogradioactief kernafval in hun streek. Dat blijkt uit een representatieve steekproef die Greenpeace liet uitvoeren door onderzoeksbureau Day One.

Zeventig procent van de respondenten wil ook dat de oevers van de Molse Nete, waar in de periode 1960-1980 radioactief afvalwater werd geloosd, eindelijk gesaneerd worden.

Op dit moment wordt radioactief afval in ons land slechts 'tijdelijk' opgeslagen in plaats van geborgen. Belgoprocess in Dessel beschikt over bunkergebouwen waar voornamelijk laagradioactief afval wordt bewaard.

De meeste gebruikte brandstofelementen (= hoogradioactief afval) worden bewaard op de sites van de kerncentrales van Doel en Tihange zelf. Vanaf 2024 zou het laagradioactieve afval definitief worden geborgen door middel van oppervlakteberging, opnieuw in Dessel.

Voor langlevend en hoogradioactief afval wordt op (heel) lange termijn onderzocht of het kan worden geborgen op grote diepte (geologische berging) in Mol en Dessel.

Meer dan de helft (53 procent) van de ondervraagde inwoners van Mol, Dessel, Geel, Balen, Meerhout en Retie geeft nu aan de oppervlakteberging van laagradioactief afval in hun streek niet te zien zitten.

Zes op tien is tegen geologische berging gekant. Opvallend is dat respectievelijk 44 en 35 procent aangeeft geen mening over de kwestie te hebben, mogelijk uit onverschilligheid of wegens een gebrek aan informatie. Slechts een heel kleine minderheid zegt 'ja' op de plannen.

"De burgers willen geen nucleair stort in hun regio", reageert Lea De Groof van het Kempens Forum voor Atoomstop. "Als Niras het ernstig meent met inspraak en burgerparticipatie, dan houden ze hier best rekening mee. In plaats van nog kernafval bij te plaatsen, zou men beter eerst werk maken van de sanering van de historische radioactieve vervuiling in onze streek." (Belga)