Ondanks de aanhoudende regen van de voorbije weken is het waterpeil in de Maas en het Albertkanaal nog steeds niet hoog genoeg. Daarvoor zou het nog meer moeten regenen. Dat zegt De Vlaamse Waterweg dinsdagmiddag.

Tijdens de voorbije zomer kende onze regio een uitzonderlijke droogte. In september namen de Vlaamse Waterweg nv en de Nederlandse Rijkswaterstaat samen maatregelen om de negatieve impact van die aanhoudende droogte op de bevaarbaarheid van de Vlaamse en Nederlandse binnenwateren te beperken.

In Vlaanderen ging het onder meer om het zuinig of gegroepeerd schutten (door de sluizen laten) van schepen met een maximale wachttijd van 4 uur, het terugpompen van een deel van het debiet dat ontstaat door het schutten van schepen, het gedeeltelijk dichtzetten van watercaptaties ten behoeve van landbouwirrigatie en natuur, de oproep om zuinig om te gaan met water en vaar- en diepgangbeperkingen op de Kempense kanalen.

Daarnaast werd beslist om ook op de sluizen van het Albertkanaal in Wijnegem, Diepenbeek in Genk extra mobiele pompen te plaatsen, nadat er eerder al op de sluizen van Olen, Ham en Hasselt werden geplaatst. De pompen maken het mogelijk om voortdurend grote hoeveelheden water terug te pompen van het afwaartse kanaalpand naar het opwaartse.

Eind september liet de Nederlandse minister van Waterstaat weten dat de afvoer van de Maas nog steeds te laag was voor de tijd van het jaar. De voorbije weken heeft het in Vlaanderen vrij veel geregend. "De regen heeft tijdelijk wel verlichting gebracht voor het waterpeil in het Albertkanaal en de Kempense kanalen, die gevoed worden met water uit de Maas. Maar er is echter nog geen structureel herstel van het watertekort", zegt Liliane Stinissen, woordvoerster van De Vlaamse Waterweg, dinsdagmiddag.

Het moet volgens Stinissen dus nog langer regenen voor de situatie helemaal onder controle is. "Bovendien zijn we ook afhankelijk van regen in het noorden van Frankrijk en de Ardennen", luidt het nog. (Belga)