De moedige stappers zijn onderweg sedert 11 november voor deelname aan de klimaatmanifestatie in Parijs op zondag 29 november. Op vrijdag de dertiende is plots alles veranderd.  De 55plussers van Groen besluiten om verder stappen op hun Klimaattocht naar Parijs, ondertussen zijn er veel gesprekken over het blinde geweld in de Franse hoofdstad.

"We hebben afgesproken zondag 22 november a.s. op onze voettocht halt te houden om 14 u om deel te nemen aan de wake in solidariteit met alle slachtoffers van terreur en oorlog. Daartoe heeft Hart boven Hard opgeroepen. We zullen een minuut stilte houden en enkele toespraken beluisteren. Laten we allen samen zowel de veiligheid als de verbondenheid in onze samenleving versterken. Want het antwoord op geweld is nog meer democratie. Nog meer menselijkheid." Zegt Hugo Van Dienderen, voorzitter GroenPlus.

Klimaat is veiligheid

"We vinden het jammer dat de grote internationale manifestatie voor een ambitieus klimaatbeleid in Parijs niet kan doorgaan. Meer dan ooit is een krachtig signaal nodig opdat de wereldleiders eindelijk komen tot een bindend akkoord.

Het moet ook rechtvaardig zijn. Het moet rekening houden met de historische verantwoordelijkheden voor de uitstoot van broeikasgassen en met de verschillende draagkracht van landen. Het is immers onrechtvaardig dat samenlevingen die weinig CO2 in de lucht brachten de eerste en grootste slachtoffers worden.

Er is nog iets dat misschien op het eerste gezicht niet zo duidelijk is. Het wordt dat wel, als we wat dieper ingaan op bepaalde gebeurtenissen. Als de opwarming van de aarde doorgaat, zal die leiden tot meer onrust, meer onveiligheid, meer conflict, meer terreur, meer oorlog.

De onrust in Syrië volgde immers op een periode van nooit geziene droogte. Die joeg boerengezinnen naar de steden en daar was er geen werk, geen opvang. Onvrede groeide en het regime antwoordde met terreur. IS kon daarvan gebruik maken.

Uiteraard zijn er ook andere factoren die de huidige onveiligheid bevorderen. De inval van Bush in Irak destabiliseerde het land compleet en ook daarvan profiteerde IS.

Er is nog een andere link onveiligheid-klimaat. De opwarming wordt o.a. veroorzaakt door het gulzige gebruik van olie. IS heeft heel wat olievelden in handen gekregen en verkoopt olie om wapens aan te schaffen. Als we kiezen voor duurzame energie, zijn we niet meer afhankelijk van olie o.a. uit het Midden-Oosten. En zouden we die wapenhandel nu eens niet grondig beperken?"

Omdat er zo'n duidelijke band is tussen klimaat en veiligheid en omdat een ambitieus, bindend en rechtvaardig Klimaatakkoord absoluut nodig is, zet GroenPlus zijn symbolische Klimaattocht naar Parijs voort.

Ook Herentals is vertegenwoordigd op deze tocht. volgende week vertrekt GroenPlusser Lieve Snauwaert, Groen gemeenteraadslid in Herentals, om de laatste 3 etappes mee te stappen.

Maandag 23 november om 9.30u trappen de fietsers het af aan het Groene Huis, Sergeant De Bruynestraat 78 in Anderlecht... zij fietsen 350 km naar de Franse hoofdstad.