Vanaf maandag 11 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met onderhoudswerken op de E34 snelweg Antwerpen-Eindhoven. Ter hoogte van het op- en afrittencomplex Retie (nr. 26) wordt het wegdek van de rechterrijstrook richting Antwerpen hersteld.

Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer over één rijstrook passeren. De oprit Arendonk Industrie (26 bis) wordt tijdens de werken afgesloten. Tegen midden juni moeten de werken afgerond zijn.

Onderhoud wegdek E34

Op de E34 Antwerpen-Eindhoven in de omgeving van de grens met Nederland is het wegdek in slechte staat. Dit is het laatste stuk snelweg dat nog wacht op een grondige vernieuwing nadat de voorbije jaren reeds het grootste deel van de E34 werd vernieuwd.

In afwachting daarvan voert het agentschap nu noodzakelijke onderhoudswerken uit aan het betonnen wegdek. Ter hoogte van het complex Retie wordt de rechterrijstrook richting Antwerpen grondig hersteld.

Verkeer richting Antwerpen over één rijstrook

De werken starten op maandag 11 mei en zullen ongeveer een maand duren. Tijdens de werken is de rechterrijstrook op de E34 richting Antwerpen afgesloten ter hoogte van het op- en afrittencomplex Retie (nr. 26).

Het verkeer moet er over één rijstrook passeren tegen een verlaagde snelheid van 70 km/u. De oprit Arendonk Industrie (26 bis) wordt tijdens de volledige duur van de werken afgesloten. Het verkeer voor de oprit wordt via de Hoge Mauw en de Huiskens (N118) omgeleid naar de oprit Retie. Het op- en afrittencomplex Retie blijft steeds volledig open.

Later dit jaar nog werken op deze locatie

Op de E34 plant het Agentschap Wegen en Verkeer dit jaar ook onderhoudswerken aan het wegdek tussen Postel en Arendonk en de vernieuwing van brugvoegen op de snelwegbrug over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Omwille van de huidige grenscontroles op de snelweg kunnen we deze werken voorlopig niet concreet inplannen. Deze werken zullen ten vroegste na het bouwverlof plaatsvinden.

Weersgevoelig

Deze werken zijn erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/retie.