Graydon en Antwerp Management School (verbonden aan Universiteit Antwerpen) publiceren vandaag een gezamenlijke whitepaper met de resultaten van een uniek onderzoek: hoe schokbestendig zijn KMO's in crisistijd en in hoeverre is de rol van de ondernemer daarop van invloed?

Hoewel de kracht van ondernemingen vaak wordt gemeten aan de hand van financiële cijfers, ligt de echte waarde van een onderneming in veel abstractere zaken, zoals persoonlijkheid en managementstijl van een ondernemer, motivatie van de werknemers, innovatiekracht en maatschappelijk engagement.

De studie van Graydon en Antwerp Management School is gericht op de determinanten van crisisbestendigheid. Uniek hierbij is dat, naast klassieke ondernemersingrediënten als strategie en innovatie, ook ruime aandacht wordt besteed aan de rol van de persoonlijkheid van een ondernemer.

Schokbestendigheid van ondernemers

Wat maakt het verschil tussen enerzijds ondernemingen die het voorheen goed deden, maar sinds corona naar adem happen en anderzijds ondernemingen die nog steeds over een ruime oorlogskas beschikken?

Hanteerden zij in het verleden een andere bedrijfs- of investeringsstrategie? En wat is de invloed van de ondernemersstijl op het bedrijf in deze crisissituatie? De studie van Graydon en Antwerp Management School toont aan dat persoonlijkheidsaspecten van ondernemers daadwerkelijk van invloed zijn op de schokbestendigheid van een onderneming.

Belangrijkste bevindingen

Hieronder staan de belangrijkste bevindingen van het onderzoek op een rij. Detailresultaten en duiding kunt u teruglezen in de whitepaper en de appendix (onder aan deze mail bijgevoegd).

Ondernemers die pre-crisis een beleid voor digitalisering hebben uitgestippeld, komen slechter uit de pandemie.

Ondernemers die pre-crisis een beleid voor flexibele arbeid hebben uitgewerkt, komen beter uit de pandemie.

Ondernemers die aandacht besteden aan zowel het zoeken naar nieuwe ideeën voor innovatieve producten en/of diensten, alsook het verbeteren van de kwaliteit en het verlagen van de kosten komen beter uit de pandemie dan ondernemers die dat niet doen.

Voorzichtige ondernemers komen beter uit de pandemie. Zij geven aan dat ze enkel middelen investeren in zoverre dat het geïnvesteerde bedrag bij het mislukken van het investeringsproject hun onderneming niet in moeilijkheden brengt.

Ondernemingen die geleid worden door ondernemers met een extraverte persoonlijkheid, komen slechter uit de pandemie. Omgekeerd: wanneer ze geleid worden door een introverte ondernemer, blijken ze te beschikken over een hogere schokbestendigheid.

Ondernemingen die geleid worden door ondernemers met een hoge intolerantie voor onzekerheid, komen beter uit de pandemie.

Ondernemingen die geleid worden door vrouwen, komen beter uit de pandemie.

Data-analyse voor een innovatieve economie

Na de huidige crisis terugkeren naar het oude normaal lijkt niet de verstandige optie. Het komt er nu op aan data-analyse aan te wenden om de innovatieve economie te stimuleren en duurzamer te maken, waarbij het zaak is ook de creatievelingen en durfals tegen schokken in te dekken.

Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat schokken op zeer diverse factoren kunnen berusten: nieuwe virussen, maar ook het klimaat, geblokkeerde waterwegen en branden in fabrieken die elektronische chips produceren. De maatschappij moet zo worden ingericht dat ze hier beter tegen bestand is.