Het innovatieve onderwijsconcept van Arkades uit Herentals dat focust op meer- en hoogbegaafde kinderen, krijgt uitbreiding in Limburg en Oost-Vlaanderen. "We hebben intussen vijf jaar ervaring op de teller", zegt directeur Elke Coorens. "Dat die expertise nu elders zal gebruikt worden, is goed nieuws voor ons en veel kinderen.

Deze groei maakt ook de administratieve druk op ons project haalbaarder."
Arkades biedt in Herentals intussen al drie jaar lager onderwijs aan. Als project binnen het vrij onderwijs probeert de school op een innovatieve manier onderwijs te geven.

Het onderwijsmodel van Arkades garandeert meer- en hoogbegaafde kinderen meer kansen op ontwikkeling op maat. De Arkades Basisschool is een erkende school die getuigschriften basisonderwijs mag uitschrijven.

"Sommige kinderen worden binnen het klassieke onderwijs te weinig gestimuleerd om zich cognitief, emotioneel of lichamelijk te ontplooien op een manier die bij hen past", weet initiatiefnemer Elke Coorens. "Zonder afbreuk te willen doen aan de waarde en inzet van het klassieke onderwijs, zien we dat sommige kinderen daar heel ongelukkig worden.

Binnen onze aanpak, waar we met kleinere groepen werken, kunnen kinderen op hun ritme ontwikkelen. De leerstof is dezelfde als in het klassieke lager onderwijs, maar wordt op een totaal andere manier aangebracht en verwerkt. Het kind wordt meer uitgedaagd om de eigen talenten goed te ontplooien."

Goed nieuws
De ervaring in Herentals leert dat er grote nood is aan onderwijs op maat voor de doelgroep meer- en hoogbegaafde kinderen. "Dat we nu ook gaan starten in Gent en Houthalen is voor mensen uit die provincies echt goed nieuws", zegt Elke.

"Wij weten dat de vraag overal groot is. Ook in Herentals hebben we ouders die van ver komen om hun kind in te schrijven. Helaas zien we dat nu veel mensen de stap naar ons pas zetten als het kind problemen krijgt. Wij willen er zeker ook zijn voor die kinderen waar er (nog) geen problematisch gedrag is.

Zij hebben, net als de zwakkere groepen in het onderwijs, ook recht op een aanpak op maat. Wij hopen dat genoeg ouders tijdig zien dat hun kind die andere aanpak verdient. Dat is altijd beter dan later te anticiperen op problemen."

Eigenheid
De nieuwe lagere scholen in Houthalen en Gent komen er in samenwerking met de Lucerna-scholen. Dat is een niet-confessionele erkende en gesubsidieerde scholengroep die in het lager en secundair onderwijs werkt met onderwijs op maat.

"Deze scholengroep biedt ons de ruimte om in Houthalen en Gent volgens onze principes te werken. Wij blijven dus ons concept behouden volgens onze pedagogische aanpak en werking," beklemtoont Elke Coorens.

Drie graden
Arkades geeft op dit moment in Herentals les aan een 50-tal kinderen. Zowel in Gent als in Houthalen wordt in eerste instantie gestreefd naar een totaal van 36 kinderen. "In de ideale situatie kunnen we op beide plaatsen drie groepen van 12 kinderen vormen", becijfert Elke Coorens.

"Die zouden dan mooi verspreid zijn over klassen voor de eerste, tweede en derde graad. Met opendeurdagen waar ook ouders getuigen over onze aanpak, hopen we aan voldoende inschrijvingen te komen."

Ook in Herentals zijn nieuwe leerlingen zeker welkom en kan er nog ingeschreven worden. Er is ook een infomoment voor geïnteresseerde ouders op donderdag 19 april om 19.30 in de school in Watervoort (Herentals). Ouders van kinderen die nu al in de school zitten, komen dan getuigen over hun ervaringen.

Misvatting
Arkades botst vaak op de kritiek als zou het project 'elitair' zijn. "Jammer dat het zo wordt bekeken", reageert Elke Coorens. "De kinderen waar wij mee werken zijn niet 'beter' dan andere kinderen. Het is gek om in die termen te denken. Deze kinderen zijn anders.

Het is ook een klassieke misvatting dat het allemaal rekenwondertjes zijn. Meer- of hoogbegaafdheid kan zich ook op emotioneel of creatief vlak situeren. Onze aanpak biedt kinderen de kans om hun eigen aardigheid te ontdekken en te ontwikkelen, waar dat in een klassiek systeem niet of veel minder kan."

Administratie
Vrij onderwijs inrichten is op administratief vlak geen evidentie. "Of je nu veel of weinig leerlingen hebt, maakt voor veel administratieve zaken geen verschil", verduidelijkt Elke Coorens. "De groei in Limburg en Oost-Vlaanderen maakt dat de administratieve druk op ons project in Herentals een stuk daalt.

Daar krijgen we ook steun van Lucerna. Dat is, naast het plezier van de erkenning en groei, ook goed nieuws voor de kinderen en ouders in Herentals. Hoe meer tijd we kunnen investeren in het onderwijs zelf, hoe beter."

Infomoment in Herentals

Ook in Herentals zijn nieuwe leerlingen nog welkom en kan er nog ingeschreven worden. Er is ook een infomoment voor geïnteresseerde ouders op donderdag 19 april om 19.30 in de school in Watervoort (Herentals). Ouders van kinderen die nu al in de school zitten, komen dan getuigen over hun ervaringen.

Foto's NNieuws.