Er loopt een onderzoek naar PFAS vervuiling op 3 locaties in Nijlen.  Voorzorgsmaatregelen op locaties waar vroeger met blusschuim werd gewerkt :

Na het ontdekken van de PFAS vervuiling in de buurt van de 3M fabriek in Zwijndrecht bleek dat deze stof mogelijk ook aanwezig is op terreinen waar met blusschuim werd of wordt gewerkt.

In Nijlen zijn er zo drie plaatsen in kaart gebracht.

Op deze plaatsen nemen buurtbewoners best enkele voorzorgsmaatregelen, in afwachting van verder onderzoek. Deze maatregelen gelden in een straal van 100 meter rond deze zones:

- de exploitatie van Artilat, Breugelhoevestraat 135, vanwege een industriële brand in het verleden

- Kerkstraat 4: oefenterrein van vlakbij gelegen brandweerkazerne

- Klokkenlaan: grasplein OL-Vrouwkerk, vanwege brandweeroefeningen in het verleden

'Voor we kort dieper ingaan op de stand van zaken op deze plaatsen is het belangrijk om mee te geven dat blootstelling aan deze stof GEEN onmiddellijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Langdurige blootstelling kan op termijn wel gevolgen hebben. Er is dus geen reden tot paniek, het gaat enkel om het nemen van voorzorgsmaatregelen.'

Wat is de situatie op deze drie locaties?

Kerkstraat 4

Hier heeft de gemeente opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren. In afwachting daarvan raadt het college omwonenden aan om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Klokkenlaan

Op 21 februari werden er grondstalen genomen en op 8 maart volgde een analyse van het grondwater. De resultaten hiervan volgen binnen enkele maanden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid moet deze resultaten eerst nog vrijgeven. Ook hier worden in afwachting daarvan voorzorgsmaatregelen genomen.

Artilat

Op dit terrein gebeurde een beschrijvend bodemonderzoek maar daarin werd niet specifiek gepeild naar aanwezigheid van Pfas of Pfos omdat dit een regulier bodemonderzoek was. Om ook hier uitsluitsel over te hebben, vraagt de gemeente aan Artilat om zo snel mogelijk het nodige te doen.

Welke voorzorgsmaatregelen nemen buurtbewoners?

In afwachting van de resultaten van de onderzoeken, adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) een aantal maatregelen. Deze worden uit voorzorg genomen en zullen na verder onderzoek bijgesteld, bevestigd of geschrapt worden. Het gaat hierom:

Eet geen zelf-geteelde groenten en zelf-geteeld fruit.
Eet geen eieren van eigen kippen.
Eet geen zelf-geteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
Gebruik compost niet als meststof voor de tuin.
Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in de tuin. Breng het groen naar het groenafval in het recyclagepark.
Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
Bedek losse grond op de site met grasmatten, bodemdoeken, boomschors of kiezels. Of zaai losse grond in met gras of een andere dichte begroeiing. Doe dat ook met zand- of grondhopen.
Grondwater niet gebruiken
Goede hygiëne toepassen:

o Was regelmatig de handen, zeker voor de maaltijd.

o Maak het huis binnen schoon met water.

o Maak verharde delen buiten, zoals oprit en terras, schoon met water', klinkt het bij het gemeentebestuur Nijlen.