Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Onderzoek naar PFAS op de voormalige brandweersites : extra voorzorgen nodig

brandweer

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op Binnenpad 2 en Tielendorp 31, beide voormalige brandweerkazernes. Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater en/of de bodem. Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal no regret-maatregelen te nemen in een gebied rond die site. 

Analyses van bodem en grondwater

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op deze sites.

De meetresultaten tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in de bodem en/of het grondwater. Daarom is er verder bodemonderzoek nodig.

Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM: “In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu. De OVAM stelt de saneringsplichtige op de hoogte van zijn plicht tot de uitvoering van verdere bodemonderzoeken. Als er geen saneringsplichtige is, dan voert de OVAM het onderzoek zelf uit.”

Blootstelling vermijden

Door de verhoogde PFAS-waarden op deze site, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. 

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: “Als u wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor uw gezondheid. Maar als u er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen”.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Kasterlee is op de hoogte van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek en kan het volledige rapport inkijken. De mensen die wonen in dit gebied, ontvangen een brief in de bus met meer uitleg.

De gemeente organiseert een bewonersvergadering op 12 september om 19.30 uur in het ontmoetingscentrum van Kasterlee, Binnenpad 2.

brandweer

Deel dit artikel