Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Onderzoek naar PFAS in Putte: maatregelen om blootstelling te vermijden

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van PFAS op de site aan de Koningsbaan 86 Putte.

Op verschillende meetpunten zijn verhoogde waarden vastgesteld in het grondwater. Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal maatregelen te nemen in een straal van 500 meter rond die site. 

Analyses van grondwater

'In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de site van Koningsbaan 86 (site Veralu).

De meetresultaten tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in het grondwater. Daarom is er verder bodemonderzoek nodig.

Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM: “In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu. De OVAM stelt de saneringsplichtige op de hoogte van zijn plicht tot de uitvoering van verder bodemonderzoek. Als er geen saneringsplichtige is, dan voert de OVAM het onderzoek zelf uit.”

Blootstelling vermijden

Door de verhoogde PFAS-waarden op deze site, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. 

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: “Als je langdurig wordt blootgesteld aan PFAS kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen”.

De gemeente heeft naar de inwoners rond de site meteen een brief gestuurd met de noodzakelijke informatie in, zegt schepen van leefmilieu Jeroen De Cuyper. In dit schrijven staan volgende maatregelen, je mag geen grondwater drinken of gebruiken om mee te koken. Eveneens mag het water niet gebruikt worden om de moestuin te bevochtigen of een zwembad te vullen.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen nog aanpassen. Zij zullen de gemeente dan vragen de getroffen inwoners opnieuw te informeren.

“We houden als bestuur de vinger aan de pols. De gezondheid van onze inwoners is prioritair voor ons. Maar er is absoluut geen reden tot ongerustheid,” stelt burgervader Peter Gysbrechts de Puttenaren gerust.

Aangezien de straal van 500 meter rond de site de gemeentegrens overschrijdt, zorgt gemeentebestuur Heist-op-den-Berg voor het aanschrijven van de inwoners op het grondgebied van Heist-op-den-Berg.'

Koningsbaan 86, Putte, België

Deel dit artikel