Lokaal bestuur Nijlen gaat via het Autonoom Gemeentebedrijf grondig en nauwkeurig te werk bij het onderzoeken van de mogelijkheden om het zwembad in Nijlen te herstellen.

In de loop van de komende weken gaat een firma gespecialiseerd in betonherstellingen in opdracht van een architectenbureau verder onderzoek doen naar het betonrot in de kades en de betonnen kolommen waar het gebouw op rust.

Op die manier worden verrassingen uitgesloten en kan definitief beslist worden of er een herstelling komt van het zwembad.

In de kades worden er extra mangaten gemaakt zodat de verschillende plaatsen onder de wandelkades beter bereikbaar zijn. Dat is ook nodig om onderzoek te doen van de betonnen kolommen waar de dragende structuur van het gebouw op rust.

Daar is momenteel wellicht geen probleem mee, het onderzoek is er op gericht om hier uitsluitsel over te krijgen en in de toekomst onaangename verrassingen te vermijden.

Als in samenspraak met de architect blijkt dat deze kolommen geen probleem vormen, dan is een herstelling van de kades zinvol. Dan volgt er een test van de methode van de herstellingswerken aan de kades.

Deze test zal bepalen of de voorgestelde methode praktisch uitvoerbaar is. Die methode bestaat uit het ondersteunen van de welfsels van de kades van het zwembad.

Herstelling is een oplossing op korte en middellange termijn

Als het tot een herstelling van de kades komt, dan kan het zwembad terug open gaan voor een periode van 5 tot 10 jaar. Daarmee is deze herstelling een betaalbare en verantwoorde oplossing op korte en middellange termijn, maar lokaal bestuur Nijlen werkt ook verder aan oplossingen voor de langere termijn.

Wat met een nieuw regionaal zwembad?

Nijlen neemt samen met 7 andere gemeenten(Herenthout, Grobbendonk, Vorselaar, Herentals, Olen, Lille en Kasterlee) deel aan een haalbaarheidsstudie.

Die bekijkt hoeveel zwemwater er nodig is voor de 128.000 inwoners van deze regio en waar dit zwemwater het beste kan komen. De stad Herentals neemt hier de leiding en zal dit onderzoek in de markt plaatsen.

Het binnenzwembad van het Netepark in Herentals alleen zal, als alle betrokken gemeenten aan boord blijven, niet volstaan in de toekomst. De inplanting van één of meer "satellietbaden" in de regio maakt mee het voorwerp van het onderzoek uit.

In die context is het belangrijk te vermelden dat de gemeenten Zandhoven en Zoersel ook samen een project hebben opgestart voor de bouw van een nieuw zwembad.

Wat met de overkapping van het buitenzwembad in het Netepark?

Een eventuele herstelling van het zwembad van Nijlen zal op korte termijn de regionale vraag naar zwemwater helpen opvangen en de druk op het zwembad van Herentals verlichten.

Als de herstelling van het zwembad in Nijlen niet mogelijk zou zijn, dan wordt de piste van overkapping van het buitenbad in Herentals mogelijk verder uitgewerkt om op die manier extra zwemwater te kunnen aanbieden.