Op dinsdag 4 mei om 19u stelt het gemeentebestuur het ontwerpplan van het lokaal energie- en klimaatplan voor aan alle inwoners. Dit plan vormt onze leidraad om op lokaal vlak de klimaatdoelstellingen te behalen, een ambitie die we onderschreven met de Burgemeesterconvenant en Kempen 2030.

Het plan bevat zowel acties van het gemeentebestuur, als initiatieven van onze inwoners en ondernemingen. Samen met het IOK en het provinciebestuur werkten we al een eerste ontwerp van actieplan uit op basis van 8 thema's.

Van dinsdag 4 mei tot en met maandag 31 mei krijgt elke inwoner de kans om via ons online participatieplatform op www.gemeentemol.be/klimaatplan het ontwerpplan te bestuderen en constructieve suggesties te doen. Tot dan!