U bent hier

Onroerende goederen gemeente naar brandweerzone Rivierenland

Heist op den Berg
15.10.2016 - 14.11u
Door: Peter Caers

Sinds de brandweerhervorming op 1 januari 2015 behoort Heist-op-den-Berg tot de grotere brandweerzone Rivierenland. Deze brandweerzone wordt deels door de federale en deels door de lokale overheid gefinancierd.

Verdeling kosten

De 19 gemeenten die de brandweerzone vormen hebben een akkoord over een verdeling van de kosten. Hierbij werd rekening gehouden met o.a. inwonersaantal, grootte van het grondgebied, aanwezige risico’s, e.d. Heist-op-den-Berg neemt 10,43% van de kosten voor zijn rekening.

Nieuwe brandweerkazerne

We beginnen nu aan een volgende aflevering in het verhaal van de zonevorming. Op ons grondgebied zal een nieuwe brandweerkazerne komen die meer zuidelijk gelegen gaat zijn. De gemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone Rivierenland, zitten in diverse situaties.

Sommige hebben geen eigen brandweerkazerne, sommige hebben een oude, sommige hebben recent nog een nieuwe gebouwd. Over de inbreng van deze onroerende goederen is een akkoord bereikt met alle betrokken gemeenten. Iedereen zal hiervoor een bijdrage moeten betalen.

Daardoor stijgt de jaarlijkse toelage. Voor het huidige jaar gaat het om een stijging van zo’n 108.000 euro. Geleidelijk aan wordt dit verder verhoogd. We gaan in Heist-op-den-Berg door twee fases. Eerst wordt onze bestaande kazerne gehuurd totdat we in de nieuwe kunnen intrekken. De huurprijs is bepaald op 101.000 euro per jaar. Er wordt een huurcontract voorgesteld van 9 jaar.

Vanaf het moment dat de nieuwe kazerne er staat, mogen we de oude kazerne verkopen. Ze is geschat op 2.191.000 euro. We zijn in ruil wel verplicht om kosteloos de grond te voorzien waarop de nieuwe kazerne gebouwd wordt. De gemeente blijft eigenaar van de grond, er komt een erfpachtovereenkomst. De kosten voor de grond die we zullen moeten voorzien worden geschat op 853.000 euro.

De gemeenteraad ging op 11 oktober 2016 akkoord met de vermelde stijging van de exploitatiedotatie van 1.564.500 euro naar 1.673.066 euro van de gemeente naar hulpverleningszone Rivierenland voor het lopende dienstjaar. De gemeente ontvangt dit jaar anderzijds een huurprijs voor het gebruik van de kazerne op het grondgebied van de gemeente voor een bedrag van 101.825 euro.

Voor het dienstjaar 2017 gaat de raad akkoord met een basis-exploitatiedotatie van 1.564.500 euro en een stijging van de exploitatiedotatie naar 1.754.277 euro.

Verder gaat de gemeenteraad akkoord met een tijdelijke terbeschikkingstelling van de brandweerkazerne op het grondgebied van de gemeente met een onderhands huurcontract voor een bepaalde duur van 9 jaar met een opzegtermijn door de zone van 1 jaar. Het eigenaarsonderhoud blijft bij de gemeente. De jaarlijkse huurprijs bedraagt 101.825 euro.

Grond zoeken

De gemeenteraad gaat ook akkoord met de verplichting tot de aankoop van grond voor de nieuwe kazerne van Heist-op-den-Berg als vervanging van de huidige kazerne van Heist-op-den-Berg. De precieze locatie van de grond en het tijdstip van verwerving worden door de zone bepaald. De gemeente stelt de grond via een zakelijk recht (opstal/erfpacht) ter beschikking aan de zone.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto