In de week van 8 december verdeelt De Sprong de afvalkalenders voor 2015. Het is belangrijk dat je het juiste exemplaar ontvangt. Controleer op de achterkant van je afvalkalender of je straat hierop vermeld staat. Is dit niet het geval, contacteer dan de informatie- en onthaalbalie. We sturen je dan een correct exemplaar op. Opgelet! In een aantal centrumstraten start de ophaling in 2015 al om 6.30 uur.

Naast de ophaaldata voor restafval, GFT, PMD, textiel en papier/karton kom je op de afvalkalender meer te weten over de sorteerregels voor al deze fracties. Ook de data en locaties voor het inzamelen van klein gevaarlijk afval staan hierop vermeld.

Slechtzienden kunnen een grotere versie van de ophaalkalender 2015 aanvragen bij IOK Afvalbeheer via 014 56 27 75 of afvalbeheer@iok.be.

Afvalkalender digitaal raadplegen

Je kan de afvalkalender ook raadplegen via www.iok.be en de ophaaldata eventueel opladen in je digitale agenda. Heb je een smartphone? Download dan gratis de Recycle! app. Je ontvangt dan een bericht als er in jouw straat een ophaling is. Bovendien kan je op elk moment de openingsuren van het containerpark of de sorteerregels raadplegen.

Extra vroege ophaling Centrumstraten

In 2015 voorziet IOK Afvalbeheer, op verzoek van het gemeentebestuur, in het Centrum extra vroege ophaalrondes tussen 6.30 en 8 uur. Dit moet de verkeersdoorstroming tijdens de ochtendspits verbeteren. IOK Afvalbeheer levert alle mogelijke inspanningen om de afvalophaling in de centrumstraten af te ronden tegen 8 uur.