U bent hier

Ontwikkelingen site Poederkot Wuytsbergen : fel protest buurtbewoners tegen verkeersknip en ANPR-camera's

Herentals
26.04.2021 - 16.19u
Door: Mark Jaspers

Vanaf juni komt er een knip in de Wuytsbergen-Ekelen in Herentals. Eerst als testfase. En als de resultaten positief zijn, dan wordt de knip definitief.

De buurtbewoners viseren al 2 jaar het opvallend slechte mobiliteitsbeleid van schepen Yoleen Van Camp (N-VA), bevoegd voor mobiliteit en afkomstig van Kasterlee. 

'De verkeersproblematiek zal nog alleen maar verergeren',  reageert fel buurtbewoonster Yolande T. uit Wuytsbergen : 'Nu de plannen voor de bouw van 400 woningen op de site van het Poederkot concreter worden, gaat dat hier een verkeersbom geven.

Om het sluipverkeer zogenaamd weg te houden, had madam de schepen Van Camp in 2019 verkeersremmers laten plaatsen, héél dom en zonder enig overleg. 

En er staan nu ook  ANPR-camera's die de auto's registreren die niet in de straat moeten zijn. In juni wil Van Camp - beter bekend als de broodzakschepen - ook nog een knip invoeren.

Ook wij die hier al decennia wonen, moeten dan helemaal omrijden via de Ringlaan. De knip zal worden getest vanaf juni-juli, maar dat is een bijzonder slecht tijdstip, want dan is er géén schoolgaand verkeer. 

Dat is een overtuigend bewijs van onkunde en amateurisme. Hoe arrogant en dom kan deze schepen zijn?', besluiten buurtbewoners in koor.

De plannen Poederkot en Wuytsbergen

'Voor de site van de voormalige munitiefabriek in het Herentalse Wuytsbergen- Ekelen werd eerder al een visie voor het projectgebied opgemaakt, zowel in een structuurschets als in een inrichtingsplan', zegt burgemeester Mien Van Olmen.

'De structuurschets geeft een totaalvisie over de wijk en bepaalt o.a. de voorwaarden voor de nog te ontwikkelen gebieden. Het inrichtingsplan is een plan waarin alle ruimtelijke zaken samenkomen in een weloverwogen en integraal ontwerpplan.

Doel is een optimale invulling van de locatie waarbij de ruimtelijke kernkwaliteiten van het gebied behouden blijven.

In 2017 keurde de gemeenteraad de ruimtelijke toekomstvisie voor de nog te ontwikkelen woonzones in de wijk Wuytsbergen – Ekelen goed. Deze visie kwam er om de klassieke ruimte-verslindende verkavelingen een halt toe te roepen.

De opmaak gebeurde in dialoog met de buurt, de ontwikkelaars, de gemeenteraad en diverse instanties van de hogere overheid. Denk daarbij aan provincie Antwerpen, Agentschap Natuur en Bos en Departement Omgeving.

De stad streeft naar duurzame woonvormen met een kleinere voetafdruk, waardoor meer groene ruimte gevrijwaard blijft. Een nieuw traag wegennetwerk moet wandelen en fietsen stimuleren. In het bos bevinden zich ook tal van restanten van de voormalige springstoffenfabriek.

Samen met de stad zoekt de ontwikkelaar hier naar het maximaal behoud van deze groene ruimte. We willen die ook opwaarderen en ontsluiten voor het publiek. Het vroegere private bos wordt omgevormd tot een publiek toegankelijk stuk kwalitatieve natuur."

Fel protest tegen verkeersmaatregelen

'In het kader van verkeersleefbaarheid verlopen de ontwikkelingen in de wijk in drie stappen. Elke stap gaat gepaard met een te nemen verkeersmaatregel. De proefopstelling van de eerste verkeersmaatregel in de wijk is reeds gestart.

Ze heeft als voornaamste doelstelling het weren van sluipverkeer door de wijk. In de tweede stap optimaliseren we het kruispunt Zaatweg – Olympiadelaan – Belgiëlaan. Als derde stap neemt de stad – samen met NMBS en Infrabel - de ondertunneling van de spooroverweg Olympiadelaan – Belgiëlaan onder de loep.


De timing

'Voor stap 1 is er een doorlooptijd van 5 jaar voorzien', vervolgt Mien Van Olmen. 'In de zomer van 2021 wil de ontwikkelaar zijn omgevingsvergunning aanvragen bij de stad.

De beslissing over deze vergunning wordt door de stad zoals afgesproken pas genomen nadat het participatietraject rond de proefopstellingen in de wijk is afgesloten.

In het voorjaar van 2022 plant de ontwikkelaar de overdracht van het stuk bos aan de stad. Tegelijkertijd start hij met het bouwklaar maken van de site.'

Informeren

Op woensdag 5 mei om 19.30u organiseert de ontwikkelaar een digitaal informatiemoment en van 6 tot en met 17 mei kunt u op de Poederkot-site zelf meer te weten komen over de plannen.

De site kan dan vrij bezocht worden. Op 6 mei is er tussen 16 en 19 uur iemand fysiek aanwezig op het terrein voor vraag en antwoord.

Inschrijven voor beide infomomenten via www.poederkot.be is verplicht. Ook iemand van het stadsbestuur is op beide infomomenten aanwezig om de visie op de ontwikkelingen aan u te verduidelijken en vragen te beantwoorden.

Burgemeester Mien Van Olmen vervolgt: "Momenteel betrekken we de buurt bij de evaluatie van de proefopstellingen en we zullen dit blijven doen in de verdere stappen die gepaard gaan met de ontwikkelingen in de wijk.

Ook later organiseren we infomomenten waarbij we iedereen willen betrekken. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, hopen we ook terug op fysieke vergaderingen, die natuurlijk een andere dynamiek en dialoog op gang zullen brengen."

Wat doet de stad nog om de bewoners uit de wijk te betrekken bij de ontwikkelingen?

"Momenteel loopt het participatietraject rond de 2 proefopstellingen (ANPR-camera's en verkeersfilter) in de wijk. Een groep geëngageerde buurtbewoners bereidt samen met de stad en experten de volgende stappen voor.

In mei worden de bewoners uitgebreid bevraagd (zowel digitaal als op papier) over de eerste proefopstelling en in juni volgt er nog een infomoment. Voor de tweede proefopstelling herhalen we die manier van werken na de zomer.

Na het participatietraject rond de mobiliteitsmaatregelen pikken we met de buurt in op het traject ter voorbereiding van het mobiliteitsplan voor de hele stad.

Ook hier gaan we met de bewoners aan de slag om te bepalen hoe ze aangenaam kunnen wonen en leven in hun straten. We vragen naar de noden en hoe de stad hierop kan inspelen. We maken zo concreet werk van de invulling van het mobiliteitsplan.

Parallel pakken we ook de verkeersleefbaarheid én -veiligheid, de mobiliteit in haar breedste vorm, de toegestane bebouwing en het behoud van groene open ruimte aan in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Wuytsbergen–Ekelen.

Dit is een juridische verankering van de voorwaarden van de structuurschets. De stad heeft een ontwerpbureau aangesteld voor de opmaak hiervan. Wederom zullen de bewoners intensief betrokken worden bij deze plannen.

We laten als stad de buurt dus niet los en blijven hen informeren en betrekken in de verschillende stappen."

Foto Johan Temmerman/ Nnieuws.

imageMeer nieuws

Voka: "Met Zomerplan nu één richting uit: 'fast forward' uit deze crisis"

Voka: "Met Zomerplan nu één richting uit: 'fast forward' uit deze crisis"
Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 12.05.2021 - 14.23u

Vlaams minister Lydia Peeters lanceert eerste elektrische bussen in Antwerpen

Vlaams minister Lydia Peeters lanceert eerste elektrische bussen in Antwerpen
Provincie Antwerpen | Vlaanderen 12.05.2021 - 14.10u

Natuurpunt Geel-Meerhout wint met de molen van Meerhout de provinciale Erfgoedprijs

Natuurpunt Geel-Meerhout wint met de molen van Meerhout de provinciale Erfgoedprijs
Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen 12.05.2021 - 14.08u

Groene streekstroom van Paul en Ria van Aveve uit Balen uitverkocht

Groene streekstroom van Paul en Ria van Aveve uit Balen uitverkocht
Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen 12.05.2021 - 10.48u

Luc Sels herkozen als rector van de KU Leuven

Vlaanderen 12.05.2021 - 09.41u

Manchester City kroont zich met Kev 3e keer in 4 jaar tot landskampioen - reactie Pep

Manchester City kroont zich met Kev 3e keer in 4 jaar tot landskampioen - reactie Pep
Internationaal | Nationaal | Vlaanderen 12.05.2021 - 03.49u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto